INICIO Forte - ne kadar erken, o kadar iyi

ÇİPURA 

Sparus aurata

ÇİPURA BESLEME PROGRAMI

Çipura yetiştiriciliği Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak gerçekleşmektedir. Çipuranın modern yetiştiricilik yöntemleri ile üretilmeye başlanmasından bu yana, BioMar, yem performansı ve çiftçilerin toplam ekonomik performansı üzerinde yoğunlaşan yüksek kaliteli yem geliştirmeye öncülük etmektedir. BioMar, çipuraların tüm yaşam döngüsünü kapsayan, larvalardan büyütme ve anaç balık yemlerine kadar olan yem aralıklarını sunmaktadır. Ürünlerimiz Akdeniz Bölgelerinde karşılaşılan farklı yetiştiricilik koşullarında ve çipuraların farklı yaşam evrelerinde tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Doğru yem seçİmİ

Üretim yapısına ve kapsamına uygun olan doğru yemi seçmek oldukça önemlidir.

En İyİ ekonomİk performans

Artırılmış ekonomİk kazanca gİden yol

Yem ham maddelerinin ve çiftlikte yetiştirilen balık türlerinin fiyatları pek çok nedenden ötürü dalgalanma gösterir. Hem gelirin hem de giderin dalgalandığı bir sektörde, yetiştiricilerin mevcut şartlara en uygun olan ve kendileri için en iyi ekonomok sonucu sunacak ürünler seçebilmeleri kritik öneme sahiptir.

Uyarlanmış bir yem bileşiği, yem seçimi ve besleme rejimi sayesinde, dokümantasyona dayanan benzersiz bir destek sistemini, yani En İyi Ekonomik Performans modelini sunmaktayız. Bu modelde müşteri performans hedeflerini tanımlar, BioMar ise ürün stratejisini bu taleplere göre uyarlar.

Her evre İçİn besleme

Besİn İhtİyaçları, her bİr balık türünün yaşam döngüsü boyunca çeşİtlİlİk gösterİr.

BioMar-Sagun yem serileri, deniz ve tatlı su balıkları ile karidesin yumurta evresinden hasat evresine kadar tüm yaşam döngüsündeki özel ihtiyaçlarını karşılar.

Kuluçkahanelere yönelik LARVIVA yemleri ve bazı yavru balık yem çeşitleriyle başlayarak, farklı çiftlik koşullarında yetiştirilen farklı türlerin besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş birbirinden farklı geçiş ve büyütme yemleri sunar.

Dahası, anaç balığı en yüksek kalitede yumurta vermeye hazırlayan ve bu sayede yeni bir balık yaşam döngüsünün en iyi şekilde başlamasını sağlayan özel olarak zenginleştirilmiş anaç balık yemleri sunmaktayız.

BioRhythmıc besleme

İyİ üretİm sonuçları bİlİnçlİ seçİmlere dayanır.

BioRhytmic besleme konseptimiz, büyüme oranının, yem dönüşüm oranının ve hayatta kalma oranının çok önemli olduğu durumlarda en iyi üretim sonuçlarının alınmasını sağlar.

Optimum performans için, tüm üretim döngüsü boyunca günlük enerji alımı maksimize edilmelidir. Bu noktada, sıcaklık ve ışık koşulları gibi çevresel değişiklikler ne olursa olsun balığın iştahını yüksek tutacak bir yem seçmek çok önemlidir. Ayrıca, üretimin çeşitli evrelerindeki büyüme potansiyeline en yakın biçimde uyarlanmış bir enerji seviyesine sahip bir yem seçmek de büyük önem taşır. Üretim hedeflerine ulaşmak için günlük ihtiyaç duyulan yem miktarını sağlayabilecek optimum besleme rejimini uygulamak da aynı derecede önemlidir.

Balık sağlığı

Araştırmalarımız, balık sağlığını destekleyen yemler gelİştİrmeye yönelİk stratejİlere öncelİk verİr

Balık sağlığına, yetiştirme çiftliğinin maddi kazanç sağlayabilmesine ve hem çiftliğin hem de sektörün temelini oluşturan sağlıklı balık imajına önem veriyoruz.

BioMar olarak, pek çok ciddi üretim bozukluğuna karşı etkili olan ve çok sayıda farklı çiftlik balığı türü için tüm üretim döngüsünü kapsayan fonksiyonel yemler sunmayı amaçlıyoruz.

Bir tür hakkında yaptığımız bir araştırma çoğu zaman başka bir türle de ilgilidir. Bu özellikle fonksiyonel yemlerin büyütme yemlerine kıyasla daha fazla tür üzerinde kullanılabildiği durumlarda balık sağlığı söz konusu olduğunda geçerlidir.

ürün yelpazesİ

Kuluçkahane/Başlangıç Yemlerİ

YAŞAMA EN İYİ BAŞLANGIÇ - LARVIVA larva yemleri ve INICO Plus yavru balık yemleri

Dünyaya gelen her canlı için yaşamın ilk anlarında iyi beslenmek hayati önem taşır. LARVIVA larva yemleri ve INICO Plus yavru balık yemleri, larva aşamasından genç balığın kuluçkahaneden ayrıldığı ana kadar olan balığın yaşamının ilk evrelerinde görülen tüm beslenme ihtiyaçlarını karşılar.
BioMar kuluçkahane yemleri, birbirinden farklı pek çok kuluçkahane tipinin ve geleneksel yaklaşımlardan canlı yemin çok erken safhalarda yüksek oranda kuru yemle değiştirildiği canlı yemden kesme prosedürlerine kadar birbirinden farklı besleme rejimlerinin ihtiyaçlarını karşılar.
Hem LARVIVA hem de INICIO Plus yemleri, balık larvalarında ve yavru balıklarda deformiteyi azalttığı kanıtlandığından dolayı balık yemlerinde kullanılması Avrupa gıda güvenliği makamları tarafından onaylanmış bir probiyotik olan Bactocell®* içerir. Bactocell®'in mide sağlığı ve hastalıklara karşı direnç konusunda olumlu etkiler gösterdiği de pek çok bilim insanı tarafından kanıtlanmıştır.
*Balık yemine eklenmek üzere Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Onay birçok balık türleri arasında deformitelerin oluşumunu azalttığını geniş çaplı belgelerle kanıtladığını kapsıyor.

Çİpura İçİn büyütme yemlerİ

ODAK NOKTAMIZ: YEM PERFORMANSI

BioMar'ın EFICO YM ve EFICO Kappa büyütme yemi türleri, balığın büyüme dönemindeki besin gereksinimlerini ve Akdeniz'deki üreticilerin farklı çiftlik koşullarındaki ihtiyaçlarını karşılar.
EFICO YM ürün grubu Performans Konseptine dayanır; burada yem tutarlı bir büyüme ve FCR elde etmek için formüle edilmiştir. Performans Konsepti ham değerlerinden ziyade mevcut besin maddeleri (sindirilebilir enerji ve sindirilebilir protein) üzerine odaklanmaktadır.
EFICO Kappa ürün grubu Performans Konsepti ve ENA2 kavramları temel alınarak geliştirilmiş özel bir üründür. ENA2 'nin amacı besin öğelerinin yararlanılabilirliğini ve emilimini geliştirmektir. EFICO Kappa, balık yetiştiricileri arasında büyük beğeni toplayan mükemmel bir üne sahiptir.
Belirli pazar ihtiyaçlarını karşılamak için, EFICO Kappa ve EFICO YM yem grupları iki versiyon halinde bulunabilir: Karasal hayvan içerikli (LAP) ve Karasal hayvan içermeyen (no-LAPs)

Çİpura İçİn büyütme yemlerİ

Anaç balık yemİ

GELECEK NESLİ HAZIRLIYORUZ

BioMar'ın anaç yem, ana besin öğelerinin anaç balığın yemden, embriyonun gelişimini sağlayan kısımda bulunan yumurta reservlerine aktarılmasını sağlayacak şekilde özel olarak formüle edilmiştir.
EFICO Genio yemi, ilerleyen evrelerinde yüksek performans segileyecek olan yavru balıklara dönüşecek olan, besin değeri yüksek yumurta üretimine katkı sağlar.
Buna ek olarak, EFICO Genio gelecekteki yumurta üretiminin başarısını arttırmak ve anaçların kondisyonunu iyileştiren diğer bağışıklık düzenleyici içerikler ve Bactocell®* içerir

* Bactocell® balık yemi içeriğinde kullanılmak üzere Avrupa Gıda Güvenliği otoriteleri tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Bu onay, balık türleri arasında deformitelerin oluşmasını azalttığına ilişkin geniş çaplı belgelere dayanmaktadır

Anaç balık yemİ

FONKSİYONEL YEMLER

EFICO Plus – Güçlü balıklar zorlukların üstesinden daha kolay gelir

EFICO Plus, planlanan veya beklenen stres dönemlerinden önce balıkların doğal direncini ve savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. EFICO Plus içeriğindeki ekstra vitaminler ve çok sayıda güçlü mikro besinler ile balığı stres dönemlerine, özellikle elleçleme, boylama, sıcaklık değişimleri, ve transfer dönemlerine hazırlamak için formüle edilmiştir.

INICIO & EFICO Forte – Parazitler yakındayken direnci artırır.

INICO Forte ve EFICO Forte, çipura üreticilerinin deniz kafeslerindeki üretim ve performans kayıplarını azaltmalarına yardımcı olmak ve bu aşamada özellikle kanla beslenen, kanda yaşayan  parazitlere maruz kaldığında düşman çevre koşullarıyla başa çıkmaya yardımcı olmak için tasarlanmış fonksiyonel bir yemdir. INICO Forte ve EFICO Forte yüksek riskli dönemlerde tercihen ilkbahardan sonbahara kadar kullanılabilir.

INTRO QardIo M - EFICO QardIo M - Balığınız soğuk sularla başa çıksın

BioMar’ın Qardio M serisi en yeni Ar-Ge sonuçlarını, ekstra vitaminler, spesifik bileşenler ve güçlü mikro bileşenler kullanarak en iyi formülasyonlarla bir araya getirmektedir. INTRO Qardio M ve EFICO Qardio M, balıkları her yönüyle güçlendirerek kış döneminde büyümelerini ve iyi durumda kalmalarını sağlamaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu şekilde, sıcaklıklar iyileştiğinde, bir sonraki hızlı büyüme dönemi için daha iyi bir şekilde hazırlanmış olurlar.

FONKSİYONEL YEMLER

ÖZEL AMAÇLI ÇÖZÜMLER

Sea Bream Targeted - Functional (item)

FONKSİYONEL YEMLER

EFICO Plus - Güçlü balıklar zorlukların üstesinden daha kolay gelir

EFICO Plus, planlanan veya beklenen stres dönemlerinden önce balıkların doğal direncini ve savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. EFICO Plus içeriğindeki ekstra vitaminler ve çok sayıda güçlü mikro besinler ile balığı stress dönemlerine özellikle elleçleme, boylama, sıcaklık değişimleri, ve transfer dönemlerine hazırlamak için formüle edilmiştir.

INICIO Forte ve EFICO Forte – Parazitler yakındayken direnci artırır.

INICO Forte ve EFICO Forte, çipura üreticilerinin deniz kafeslerindeki üretim ve performans kayıplarını azaltmalarına yardımcı olmak ve bu aşamada özellikle kanla beslenen, kanda yaşayan parazitlere maruz kaldığında düşman çevre koşullarıyla başa çıkmaya yardımcı olmak için tasarlanmış fonksiyonel bir yemdir. INICO Forte ve EFICO Forte yüksek riskli dönemlerde tercihen ilkbahardan sonbahara kadar kullanılabilir.

SEABREAM: TARG. SOL. INTRO

INTRO Plus MT – DENİZ BALIKLARI GEÇİŞ YEMİ

BioMar'ın deniz balıkları geçiş yemi INTRO Plus MT deniz yavrularının güçlenmesine yardımcı olarak, konforlu kuluçkahanelerinden ayrılıp deniz kafeslerinin açık ortamdaki zorluklarıyla yüzleşmelerine hazırlar.
INTRO Plus MT balık türleri arasında deformiteleri azaltıcı etkisi resmi olarak kanıtlanmış bir probiyotik olan Bactocell®* ile seçilmiş maya özlerinin bir kombinasyonu olan B-WYSE™** içerir. Bactocell®* ve B-WYSE™** kombinasyonu yavrunun sağlık durumunun ve performans parametrelerinin geliştirilmesine katkıda bulunur.

* Bactocell® balık yemi içeriğinde kullanılmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış tek probiyotiktir. Bu onay, balık türleri arasında deformitelerin oluşmasını azalttığına ilişkin geniş çaplı belgelere dayanmaktadır.

** B-WYSE™: BioMar Bütün Maya Sinerjik Özleri

Daha ayrıntılı bilgi için

BioMar Yem Tutma Teknolojİsİ

Yemİn performans potansİyelİ ağırlıklı olarak proses bİlgİsİne bağlıdır.
P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yemler, hızlı, sağlıklı ve düşük maliyetli büyüme ile birinci kalite nihai ürünler sağlamak üzere tasarlanmış konsantre besin ve enerji paketleridir.

BioMar Yem Tutma Teknolojisi projesi sayesinde, yem üretimindeki proses koşullarının yemin yapısı ve fiziksel özellikleri üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu öğrendik.

BioMar Yem Tutma Teknolojisi, besini ağırlıklı olarak proses teknolojisi bakımından ele alır. BioMar Yem Tutma Teknolojisi bilgi paketi, herhangi bir yem formülünden mümkün olan en yüksek performans potansiyelinin elde edilmesini sağlayacaktır.

Hİzmetler

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm

BıoFarm – İşİnİze değer katar

BioMar, BioFarm ile müşterilerimizin işlerine değer katıyor. BioFarm teknik danışmanlar ekibi, sahadaki deneyimlerden, araştırma verilerinden ve özel hesaplama modeli programlarından faydalanarak en uygun besin ve beslenme stratejileri konusunda rehberlik sunuyor.

Çiftlikte yetiştirilen türlerin büyüme potansiyelini yemler aracılığıyla açığa çıkarabilmek su ürünleri yetiştiriciliği sektörü için eskiden önemli bir darboğazdı. Bugün ise, büyüme potansiyelini tam olarak açığa çıkarabilen bir performans sunacak yemler formüle edebiliyoruz. 

Bu noktada BioFarm, genel sağlık sorunları, hastalıkları önleme ve tedavi stratejileri konusunda yardım sunmanın yanı sıra larva, yavru balık, parmak boy ve smolt üretiminde yaşanan güçlüklere özellikle odaklanıyor. BioFarm ekibi üyeleri, çiftlik teknolojileri, devridaim sistemleri, hidrolik sistemler, su kalitesi ve enerji verimliliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, eko verimlilik analizi, yaşam döngüsü analizi ve çevresel etki değerlendirmesi konusunda da uzmandır.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Lojİstİk - Doğru yemİ doğru yere tam zamanında ulaştırıyoruz

Verimli lojistik hizmetler sunma konusundaki ünümüzü korumak ve doğru yemi doğru yere tam zamanında ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

Bunu yaparken de, çevresel ayak izimizi en aza indirmeye gayret ediyoruz. BioMar tarafından 2012 yılından beri işletilen dünyanın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan ilk kargo gemisi, çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi azaltma konusunda sarf ettiğimiz çabaların en güzel örneklerinden biridir.