P 3.0 Concept

Piyasa koşulları neredeyse hiçbir zaman sabit kalmaz.

Balık fiyatları yükseldiğinde veya üretim maliyetini düşürmeye ihtiyaç duyduğunuzda balığınızı ne ile besliyorsunuz? Balık fiyatları sürekli yükselir ve azalır ve yetiştirilen balıklar farklı ürün formlarında satışa sunuluyor: bütün olarak, içi temizlenmiş şekilde veya fileto.

P3 Concept (content)

P 3.0 Konsept, BioMar yemlerinin farklı türdeki nihai balık ürünleri ve çeşitli piyasa koşullarına göre dikkatli bir şekilde optimize edilmesi sayesinde balık yetiştiricilerinin hedefledikleri performansa her zaman erişmelerini sağlar.

20 YILDAN FAZLA BİR SÜREDİR SU ÜRÜNÜ YEMLERİNİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ!

P 3.0 KONSEPT’İN ARKASINDAKİ BİLİM

P3 Getting to know

Balıkları tanımakla başlayalım

Bütün balıklar farklıdır. Farklı türdeki balıkların farklı yaşam evrelerindeki beslenme ihtiyacını belirlemek optimal yem formulasyonunun ilk adımıdır. 

P3 Life cycle

Besİn İhtİyaçları, her bİr balık türünün yaşam döngüsü boyunca çeşİtlİlİk gösterİr

 

BioMar yem serileri, deniz ve tatlı su balıkları ile karidesin yumurta evresinden hasat evresine kadar tüm yaşam döngüsündeki özel ihtiyaçlarını karşılar.

P3 Amino acids

Amino asitler ve sindirilebilir protein

Protein, 20 amino asidin bir araya gelmesiyle oluşur. Balıklar ise proteinleri en temel bileşenlerine ayırır: serbest amino asitler ve peptit adı verilen küçük ve kısa amino asit zincirleri. Balıklar bu amino asitleri kullanarak büyümelerini sağlayan kendi proteinlerini yaratırlar.

Amino asitler balık unu, karada yetişen hayvan ürünleri ve sebzeler gibi birçok kaynaktan elde edilebilir. Bir ham maddenin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken nokta, balıkların elde edebileceği amino asitlerin sayısıdır. Eğer amino asit profilinin tamamlanmasında balığın ihtiyaç duyduğu bir amino asit eksik kalırsa, bu eksik kısmı içeren ek bir ham madde seçilerek bu eksiklik giderilebilir. Yine de doğru amino asit profili yemin ve dolayısıyla balıkların potansiyel performansını belirler.

Ayrıca, eğer balıklar proteinleri sindirir ama bileşenlerini parçalayamazsa (serbest amino asitler veya peptitler), bu bileşenler büyümeye yardımcı olmaz. Bu nedenle, su ürünleri yemlerinde proteinlerin sindirilebilirliği, içinde bulundukları ham maddeden daha önemlidir.   

Balıkların besine ihtiyacı vardır, ham maddelere değil. Yemin ve dolayısıyla balığın istenilen performansı sergileyebilmesi için doğru amino asit profilinin ve her bir ham madde içindeki sindirilebilir protein seviyesinin belirlenmesi ve balığın ihtiyaç duyduğu ideal ham madde karışımının sağlanması oldukça önemlidir.

P3 Digestible Energy

Sindirilebilir Enerji

Balık yemleri formüle edilirken farklı enerji seviyeleri dikkate alınmalıdır. Ham enerji bir yemde bulunan toplam enerji miktarıdır. Proteinlerde olduğu gibi, balıklar sindirim süreci boyunca yemdeki ham enerjinin sadece belirli bir kısmını sindirebilir. Ham enerjinin büyük bir kısmı sindirilmeden kalır ve balığa herhangi bir fayda sağlamadan dışkısı ile atılır.

Bu nedenle, yemin performansı hesaplanırken, performansa dair en doğru sonuçlar ham enerji miktarı değil sindirilebilir enerji seviyesi dikkate alınarak yapılan hesaplama ile elde edilir. Sindirilebilir enerji, sindirelemeyen enerjinin dışkı ile atılmasının ardından vücutta kalan enerjidir.

P3 Balance of performance

AMİNO ASİTLERİN DENGELENMESİ VE ERİŞİLEBİLİR ENERJİ

Erişilebilir amino asit ve erişilebilir enerji arasında doğru dengenin kurulması, protein kullanımının optimize edilmesi ve optimal balık performansı ve büyümesinin sağlanmasında ön gerekliliktir.

P 3.0 Konsept, yetiştiricilik hedefleri ve piyasa koşullarını doğru bir şekilde eşleştiren doğru yem formülasyonu için çok katmanlı yem optimizasyonu konseptidir. Konsept, doğru amino asit profilini, balığın besin ihtiyacını ve ham madde içindeki sindirilebilir protein ve enerjiyi belirler. P 3.0 Concept içinde yemler sadece belirli bir FCR değerine ulaşmak için değil, aynı zamanda FCR, SGR ve hepsi yetiştiricilik hedeflerine ve nihai balık ürün formatına dayanan HSİ, VSİ, Kondisyon Faktörü (K) gibi bir dizi parametre arasındaki dengeyi kurabilmek için de optimize edilmiştir. Diğer bir deyişle, P 3.0 Konsept ile performans ve kalite parametrelerini hiç olmadığı kadar etkileyebiliriz.