Hakkımızda

Bİzler kendİnİ verİmlİ ve sürdürülebİlİr bİr küresel su ürünlerİ yetİştİrİcİlİğİne adamış yenİlİkçİlerİz.

BIOMAR-SAGUN

BioMar-Sagun, Danimarkalı BioMar Grubu ile Türk Sagun Grubu tarafından %50-50 ortaklık yapısı ile kurulan bir balık yemi üretici firmasıdır.

ABout: Biomar-sagun-ownership (item 1)

Söke'de bulunan BioMar-Sagun fabrikası hali hazırda Türkiye'deki balık yetiştirme çiftliklerine yüksek performanslı balık yemi ve teknik destek sunmaktadır, yakın bir gelecekte ise komşu ülkelerdeki çiftliklere de aynı hizmeti sunmayı planlamaktadır.

BioMar'ın balık yemi konusunda 50 yılı aşan deneyimi ile Sagun Grubunun yerel bilgi ve deneyimini bir araya getiren BioMar-Sagun, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sürekli gelişimine katkıda bulunmayı ve bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelinin eksiksiz açığa çıkarılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal Amacımız

Verimli ve sürdürülebilir bir küresel su ürünleri yetiştiriciliği için yeniliklere imza atmaya kararlıyız.
BioMar'ın hedefi şirketin tarihçesine ve su ürünleri yetiştiriciliğine olan bağlılığına dayanmaktadır. Köklü bilgi birikimimiz ve paydaşlarımızla kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler aracılığıyla verimli, sürdürülebilir ve sağlıklı yem çözümleri geliştirip sunmaya çalışmaktayız.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeniliklere imza atmaya kararlıyız.

BIOMAR GRUBU

About BioMar Group Item

BioMar, 80’den fazla ülkede 45’ten fazla balık ve karides türü için yüksek performanslı yemler üreten bir dünya lideridir. 1962 yılında balık yetiştiricileri tarafından kurulan BioMar’ın tarihçesi, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünü sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye yönelik kalıcı bir kararlılığı anlatmaktadır.

En büyük amacımız, sağlıklı ve lezzetli su ürünleri yetiştirme konusunda müşterilerimize destek olmaktır. Bunu da, çevre üzerinde minimum etkisi olan verimli, güvenli ve besleyici su ürünleri yetiştiriciliği yemleri geliştirerek yaparız. Küresel varlığımız, yerel çevikliğimiz ve uygulama odaklı yapımız sayesinde, her zaman doğrulanmış sonuçlara ve gıda güvenliğine odaklanarak müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktayız.

Daha fazla bİlgİ

Sagun Grubu

About Sagun item

Sagun Grubu 1950 yılında kurulan ve günümüzde su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir. Grubun başlıca faaliyet alanları balık işleme ve ticareti ile balık ithalat ve ihracatıdır.
Sagun Grubu, perakende ve toptan satış zincirleri ile diğer satış noktalarında tüketicilere sunulan güçlü ve güvenilir deniz ürünü markalarıyla yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da son derece iyi tanınmaktadır. Bünyesinde altı şirket bulunan Sagun Grubu, Türkiye genelinde on adet üretim tesisi işletmektedir.

Daha fazla bİlgİ

Katkımız

Hedeflerİmİze ulaşma konusunda bİze yardımcı olacağına İnandığımız dört uzun vadelİ İlkeye bağlıyız.
İNOVASYON

BioMar’ın İnovasyon kapasİtesİnİ gelİştİrmek İçİn aralıksız çalışıyoruz.

Şirketin tüm bölümlerinde yenilikçilik kültürünü sürekli teşvik etmekte ve şirket dışı iş ortaklarımızla araştırmalar yapmaktayız. Çevikliğimizi ve esnekliğimizi aktif bir şekilde geliştirmekle birlikte bilgi birikimimizden ve ekip arkadaşlarımızın niteliklerinden kurum içinde çapraz faydalanılmasını desteklemekteyiz. Bünyemiz dahilinde yürüttüğümüz araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kesintisiz yatırım yapmaktayız.

Daha fazla bİlgİ

İşbİrlİğİ

Hedeflerİmİze ulaşmak İçİn paydaşlarımızla süreklİ İşbİrlİğİ yapmaya kararlıyız.

Her zaman müşteri odaklı düşünüp, uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmekteyiz. Şirket dışı ilişkilerin en iyi şekilde yürütülmesi için tüm çalışanlarımıza destek oluyoruz. Mükemmel bir iş yeri olarak kalabilmek için elimizden geleni yaparken, karşılıklı büyümeyi desteklemek amacıyla bilgi paylaşımında bulunuyoruz.

Daha fazla bİlgİ

Sürdürülebİlİrlİk

Su ürünlerİ yetİştİrİcİlİğİnİn sürdürülebİlİr olmasına katkıda bulunmaya kararlıyız.

Çevre üzerindeki etkilerimizi sürekli azaltırken,yetiştirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Sorumlu tedarikçilerin tedarik ettiği, sürdürülebilir ham maddeleri kullanıyoruz. Tüm tedarik zincirinde şeffaflığı ve izlenebilirliği geliştiriyoruz. Her zaman yeni ve daha yenilikçi ham maddeler arıyoruz.

Daha fazla bİlgİ

Performans

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünü, güvenli ve sağlıklı su ürünlerinin uzun vadeli ve kârlı bir tedarikçisi haline getirmeye kararlıyız.

Yem dönüşüm oranını düşürmeye devam ediyoruz. En verimli ve doğru besleme uygulamalarının elde edilmesi için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Kendi organizasyonumuz bünyesinde de değer zincirini optimize ediyoruz. Kendini işine adamış çalışanlar yetiştirerek personel kadromuzu sürekli geliştiriyoruz. Yönetim sistemlerimizi sürekli gözden geçiriyor, akredite sertifikasyon programlarına uyuyoruz.

Daha fazla bİlgİ

BIoMar hakkında bİlgİler ve rakamlar

Küresel faalİyetlerİmİz, ortaklık yapımız ve başarılarımız hakkında daha fazla bİlgİ alabİlİrsİnİz.

Tarİhçemİz

50 yıldan uzun bİr zamandır su ürünlerİ yetİştİrİcİlİğİnde yenİlİklere İmza atıyoruz
1960’lı ve 1970’lİ yıllar

1960'lı yılların başında, Danimarkalı bir grup balık yetiştiricisi Dansk Ørredfoder A/S adıyla BioMar'ı kurdu.

Şirket, Avrupa'da pelet kuru yem üretmeye başlayan ilk şirketlerden biridir. Bu yeni yem çeşidi, yaygın olarak kullanılan ıslak yeme kıyasla çevreyi çok daha az kirletmekle birlikte, daha yüksek performans sağlamaktadır ve işlenmesi de çok daha kolaydır.

Danimarka balık yetiştiriciliği sektörü giderek daha da konsolide olurkenö bu süreçte kuru yemlere olan ilgi de artmaktadır. Şirket ağırlıklı olarak yerel balık üretme çiftliklerine hizmet sunsa da, çevredeki ülkelerden de sipariş almaya ve pek sık olmasa da ihracat yapmaya başlar.

1980’lİ ve 1990’lı yıllar

BioMar, su ürünleri yetiştiriciliğinin yerel sucul ortamı üzerindeki etkisini oldukça azaltan ekstrüde balık yemini üreterek bir ilke imza atar.

Dünyanın ilk çevreci balık yemi olarak açıklanan ECOLINE piyasaya sürülür.

BioMar, mevcut ve gelecekteki su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin ve bu sektördeki büyümenin olumsuz ekolojik etkilerini en aza indirmek amacıyla, yem üretiminin ana hedeflerinden biri olarak sürdürülebilirliği benimser.

Şirket, yaptığı ihracatlarla ve Avrupa'da satın aldığı şirketlerle yavaş yavaş küresel bir şirket olmaya başlar.

2000’lİ yıllar

BioMar, balık sağlığının geliştirilmesini hedefleyen biyofonksiyonel bileşenler içeren bir yem serisi olan SMARTfeed ürünlerini piyasaya sürmek gibi oyunun kurallarını değiştiren bazı ilkelere imza atar.

Ham maddelerin ve proseslerin sürdürülebilirliğini ölçüp değerlendirerek sürdürülebilirlik çabalarını optimize etmeyi amaçlayan BioSustain gelişim programı hayata geçirilir.

BioMar, Avrupa'da yeni fabrikalar açmanın yanı sıra Avrupa sınırlarının dışına çıkıp Şili'de de fabrikalar satın alarak su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün lider tedarikçilerinden biri haline gelir.

2010’lu yıllar

BioMar, balık yemlerinde kullanılmak üzere Avrupa gıda güvenliği makamları tarafından onaylanmış tek probiyotik olan Bactocell®'i içeren yemleri piyasaya sürerek balık ve karideslerde hayatta kalma ve büyüme performanslarının artırılmasına önemli bir katkıda bulunur.

BioMar, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir bir uzun vadeli çözüm olarak giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan Kapalıdevre Su Ürünleri Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir yem olan ORBIT'i piyasaya sürer.

Bir BioMar fabrikası, sosyal ve çevresel açıdan sorumlu su ürünleri yetiştiriciliğine odaklanan bir standart olan ASC somon balığı ve alabalık standardının kriterlerini karşılayan dünyanın ilk fabrikası olur. BioMar, dünyanın sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan ilk yük gemisini hizmete sokarak çevre dostu ve sürdürülebilir yem tedariki çözümlerine olan kararlılığını ortaya koyar.

BioMar, yıllık küresel Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlamaya başlayarak, tüm faaliyetlerinde şeffaflığa ne kadar önem verdiğini kamuoyuna gösterir.

Bu on yılda, BioMar, Kosta Rika, Türkiye, Çin, Ekvador ve (2020'den itibaren) Avustralya'da üretim tesis ederek küresel varlığını genişletmeye devam etmektedir.

Günümüz

Günümüzde BioMar, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün lider yem tedarikçilerinden biridir.

Hem geçmişimizle hem de geleceğe dair hedeflerimizle, yenilikçiliği, işbirliğini, sürdürülebilirliği ve performansı temel alan güçlü bir şirketiz.

Geçmişimizle gurur duyuyoruz.

1962'den bu yana olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, sağlıklı ve lezzetli su ürünleri üretilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

BIoMar’da çalışmak

Sadece bİr İş değİl
About: Working at BioMar (item, L pic.)

BioMar çalışanlarının büyük bir kısmı, BioMar'da çalışmayı sadece bir iş olarak görmezler. Bunu bir yaşam biçimi olarak görürler. Heyecan verici bir iş yapmanın, harika mesai arkadaşlarıyla çalışmanın ve küresel su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün hem sürdürülebilir hem de verimli hale getirilmesine katkıda bulunmanın keyfini yaşarlar. BioMar çalışanları, kendilerine değer verildiğini ve pek çok mesleki gelişim fırsatına sahip olduklarını da bilirler.

BioMar olarak, yenilikçi ve her zaman daha sürdürülebilir bir şekilde besleyici, sağlıklı ve güvenli yem çözümleri sunmak için çalışmaktayız. Bu, BioMar'ın özünü oluşturan değerlerin bir yansımasıdır – Hem de her gün ve organizasyonumuzun her bir bölümünde...

Bİzİmle çalışın!

Medya İletİşİmİ

Press releases  -  press images  -  media contact