Yenİlİkçİlİk 

we are devoted to developing innovative 

KÜRESEL BİR ARAŞTIRMA ORGANİZASYONU

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sürdürülebilir ve verimli bir geleceğe sahip olması amacıyla yenilikçi yem çözümleri geliştiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda, BioMar olarak, kendi alanlarında uzmanlar ile yüksek nitelikli araştırmacılardan oluşan küresel bir araştırma organizasyonu oluşturduk. Tüm dünyadaki modern araştırma tesislerimizde en yeni teknolojileri kullanarak sektöre katkıda bulunuyoruz.

Innov: A global research org. (item 1) Research ambitions

Araştırma Hedeflerİ

Su ürünleri yetiştiriciliğinin doğal balık avcılığını geçtiği gün, sektörün geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteren gündür. Bu başarının sürdürülebilmesi içinse büyük bir inovasyon isteği ve sürekli gelişim gerektirir. Bunun yanısıra en önemli araştırma ve geliştirme misyonumuz ise müşterilerimizin rekabet gücünü artırabilmektir.

BioMar olarak, inovasyon gücümüzü artırmak için sürekli çaba sarf ediyoruz. Yoğun araştırma faaliyetlerimizle, kullanılan ürünlerin, süreçlerin ve teknolojilerin sürekli geliştirilmesini amaçlıyoruz. BioMar'ın bu amacı kapsamında ise kendimize bazı araştırma hedefleri belirledik.

Daha fazla bİlgİ

Innov: A global research org. (item 2) Our experts

Uzmanlarımız

BioMar'ın Araştırma ve Geliştirme departmanı, beslenme, kimya ve biyoloji alanlarında tecrübeli uzmanlardan oluşuyor. Farklı ülkelerdeki harici araştırma kuruluşlarıyla ve balık üretme çiftlikleriyle yakın işbirliği yapma geleneğimiz ise uzmanlarımıza büyük bir destek vermektedir.

Küresel Araştırma ve Geliştirme ekibimiz faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarla yakın iletişim halinde ve çeşitli yetiştirme çiftliklerinde farklı balık türleri için farklı yetiştirme koşulları altında elde edilen sonuçları araştırma ve geliştirme sürecimize entegre edebilmektedir.

Daha fazla bİlgİ

Innov: A global research org. (item 3) Research facilities

Araştırma Tesİslerİ

BioMar'ın ticari deneme ve harici araştırma kuruluş ve merkezleriyle işbirliği yapma geleneği herkes tarafından bilinmektedir. Kapsamlı araştırma projelerinde hem müşterilerimizle hem de iş ortaklarımızla uzun vadeli işbirlikleri yapmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, sahip olduğumuz bilgi birikiminden faydalanarak BioMar'a ait ArGe tesislerinde çok sayıda test ve deneme de gerçekleştiriyoruz.

Daha fazla bİlgİ