Araştırma ve Gelİştİrme Hedeflerİ

BioMar has a set of research aims and objectives to achieve its dedication to a sustainable and efficient aquaculture industry.

Genel Araştırma ve Gelİştirme Hedeflerİ

RG&O: Overall R&D goals (item 1) Improved product performance

Artırılmış ürün performansı

BioMar olarak, ürün performansını artırarak su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün ekonomik unsurlarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Örneğin, yem maliyetleri balık üretme maliyetlerinin %50-60'ını oluşturduğundan yem performansı BioMar için önemli bir rekabet parametresi olarak kabul edilir.

RG&O: Overall R&D goals (item 2) Improved growth...

Daha yüksek büyüme oranı ve yem dönüşüm oranı

Hedeflenen başlıca performans kriterleri büyüme ve yem dönüşüm oranıdır. Bir kilo balık üretmek için gereken yem miktarı olarak tanımlanan yem dönüşüm oranı, sürdürülebilirlik gibi çevresel sorunlarla bağlantılı önemli bir yem performansı unsurudur.

RG&O: Overall R&D goals (item 3) Recipe optimisation

Formül optİmİzasyonu

Fabrikalarımızda, ArGe bilgilerini gerçek hayatta kullanılacak yemlere aktarabilmek amacıyla, besin ile maliyeti dengelemeye yönelik özel yazılımlar kullanılır.

Dİğer odak noktaları

RG&O: Other focus areas (item, text only)

BioMar araştırma ve geliştirme programları yukarıda bahsedilen genel hedeflerin yanı sıra başka konulardaki hedefleri de içerir ve bunların her biri su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Balığın büyümesi ve hayatta kalması, dolayısıyla yetiştirme çiftliğinin ekonomik başarısı için en önemli unsurlardan biri bağlık sağlığıdır. Bu nedenle balık sağlığı, BioMar bünyesindeki tüm araştırma ve geliştirme programlarının ayrılmaz bir parçasıdır.

BioMar Araştırma ve Geliştirme programlarında oldukça önem verilen bir başka konu da, balıkların et yapısı, lezzet ve insan tüketimindeki besin değeri bakımından hasat kaliteleridir. Bu, yem konusunda çığır açan pek çok yeniliğe kapı açmış bir konudur.

Farklı balık türlerinin farklı yaşam evrelerinde karşılaştıkları besin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yem stratejileri bulmak ve uygulamak da yen geliştirme çabalarımızın önemli bir unsurudur.

Özel araştırma programlarımız, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki yeni türlere yönelik yemler geliştirmeye odaklanır. Balık yemi konusunda sürekli önemli yenilikler yaşanmaktadır.

Pelet dayanıklılığı ve yağ tutma bakımından fiziksel kalite ile batma hızı ve çevresel performans, BioMar Araştırma ve Geliştirme sürecinde dikkate alınan diğer önemli hususlardır.