araştırma ve gelİştİrme tesİslerİne

State-of-the art facilities dedicated to take the aquaculture industry one step further. 

Centers Dedicated to Innovation

R&D: Intro (item)

Zaman içerisinde doğrulanıp teyit edilebilecek güvenilir ve faydalı test sonuçları alabilmek için yüksek performanslı araştırma ve geliştirme tesislerine ihtiyaç vardır. Denemelerden elde edilen sonuçlar yüksek performanslı yem ürünlerinin geliştirilmesine yönelik yeni bilgiler edinilmesini sağlıyor ve BioMar olarak denemeleri müşterilerimiz için oldukça değerli görmekteyiz.

BioMar en iyi ürün sonuçlarını almak amacıyla yıllardır harici araştırma ortaklarıyla işbirliği yapıyor, 1992 yılından bu yana ise kendi araştırma ve geliştirme tesislerini sürekli geliştirmektedir.

BioMar Teknolojİ Merkezİ

R&D: BioMar Technology Centre (item)

Danimarka'nın Brande şehrinde bulunan BioMar Teknoloji Merkezi, yem fabrikasının onda biri kadar bir alanda kurulmuş bir pilot fabrika birimidir. Birimin başlıca amacı ise, besin araştırması denemelerinde kullanılacak yemler üretmektir. BioMar Teknoloji Merkezi ayrıca yeni ham maddeleri test etme, bu ham maddelerin fiziksel ürün kalitesi üzerindeki etkilerini belirleme (pelet dayanıklılığı ve batma hızı gibi) ve süreç teknolojilerini test etme faaliyetlerinde de yoğun olarak yer alır.
Bir mini fabrika olarak tasarlanmış BioMar Teknoloji Merkezi diğer BioMar üretim tesisleriyle aynı ekipmanlara sahip ve araştırma amaçlarına yönelik olarak her yıl 600'den farklı yem formülü/deneme yemi üretmektedir.

Yem Deneme Tesİslerİ

BioMar tesislerinde gerçekleştirilen denemeler, yeni ham maddelerin sistemli bir şekilde test edilmesinden (örneğin yemlerin farklı balık türleri tarafından sindirilebilirliği bakımından) farklı yem türlerinin farklı abiyotik koşullarda sergiledikleri performansların karşılaştırılmasına kadar pek çok konuyu içerir.

R&D: Feed Trials Units (item 1) Denmark

Hirtshals, Danİmarka’daki BioMar Yem Deneme Tesİsİ

Hirtshals, Danimarka'daki BioMar yem deneme birimi, Avrupa'da özel sektöre ait en büyük su ürünleri yetiştiriciliği yemi araştırma merkezlerinden biri. Dünyaca ünlü Kuzey Denizi Bilim Parkı'ndaki uluslararası araştırma ortamının bir parçasıdır.

1992 yılında kurulan BioMar Hirtshals Yem Deneme Tesisi, balık yemlerini biyogüvenlik, balık sağlığı ve çevresel etki gibi modern balık yetiştiriciliği koşulları bakımından test etmek amacıyla sürekli genişletildi ve modernize edilmiştir. Yaklaşık 1.200 m2'lik bir alana yayılan yem deneme birimi, 11 ayrı RAS (Kapalıdevre Su Ürünleri Sistemleri) sistemli 219 tank ve dört tutma birimli bir deneme tankı kapasitesine sahip. Tesiste aynı anda 16'dan fazla deneme yapılabilmektedir. Tesis farklı balık boyutları, türleri ve amaçlar için optimize edilmiş ayrı bölümlerden oluşuyor ve tüm sistemler önceden tanımlanmış deneme koşulları yaratılacak biçimde ayarlanabilir.

Sıcaklık 6°C ila 28°C arasında kontrol edilebiliyor, tesisin Kuzey Denizi kıyısındaki Hirtshals balıkçılık limanında bulunması sayesinde tuzlu suya erişebiliyor olması ise tesisi deniz balığı türlerinde deneme yapmaya da uygun hale getirmektedir.

Hirtshals'daki BioMar Yem Deneme Tesisi tamamı BioMar'a aittir.

R&D: Feed Trials Units (item 2) Chile

Patagonya Su Ürünlerİ Yetİştİrİcİlİğİ Teknolojİ Merkezİ (ATC Patagonya), Şİlİ

Şili'deki Patagonya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Teknoloji Merkezi (ATC Patagonya), Puerto Montt'a 33 km mesafedeki Lenca Nehri üzerinde bulunur. 2011 yılında kurulan bu su ürünleri yetiştiriciliği sözleşmeli araştırma merkezi, kalite, izleme, kontrol ve biyogüvenlik konusunda en yüksek standartlara ulaşılması amacıyla kurulmuştur. 2015 yılında kapsamlı bir geliştirme ve optimizasyon çalışmasına tabi tutularak Güney Yarıküre'deki en kapsamlı ve modern su ürünleri yetiştiriciliği araştırma merkezi haline getirilmiştir.

2,5 hektarlık bir açık alana yayılan ATC Patagonia, 2.000 m2'den geniş bir kapalı alana sahip. ATC Patagonya'da aynı anda 16'dan fazla deneme yapılabilmektedir. Tatlı su ve tuzlu su denemeleri için her şey devridaimli bir sistemde izlenip kontrol altında tutulur. Bu sayede, balık üretme çiftliğindeki tüm üretim döngüsü simüle edilerek denemeler yapılabilmektedir. Sıcaklık 3ºC ila 28ºC arasında kontrol altında tutulabilir. Yüksek biyogüvenlik standartları, su arıtma sistemleri ve bir dizi standartlaştırılmış yönetim uygulamaları sayesinde çevresel etki ve balık sağlığı tüm detaylarıyla dikkate alınır.

ATC Patagonya'nın %30'u BioMar'a aittir.

R&D: Feed Trials Units (item 3) Norway

LetSea

Norveç'teki LetSea yem deneme birimi, Kuzey Norveç'teki Dønna kentinde bulunur. Faaliyetlerine 1996'da başlayan bu yem deneme tesisi, daha ilk günden itibaren sürekli bir gelişim kaydederek Atlantik somonu, morina ve alabalık araştırmalarına önemli katkılarda bulunan bir merkez haline gelmiştir.

LetSea, denizde 112 adet deneme kafesi ve dört adet büyük ölçekli Araştırma ve Geliştirme lisansı ile karada tuzlu su, tatlı su ve hafif tuzlu su denemelerine yönelik RAS tesislerine sahiptir.

BioMar, başta Atlantik somonu olmakla birlikte alabalık ve deniz tavşanı balığına da yönelik yem konseptlerini denemek için LetSea tesislerini kullanıyor.

BioMar yıllardır LetSea'nin %34'üne sahiptir.

R&D: Feed Trials Units (item 4) Ecuador TR

Akuakültür Teknoloji Merkezi Ekvador (ATC Ekvador), Guayaquil Ekvador

Akuakültür Teknoloji Merkezi Ekvador (ATC Ekvador) Guayaquil yakınlarında bulunmaktadır ve 2018 yılında kurulmuştur.

ATC Ekvador, karides yemlerinin test edilmesi için kurulmuş bir merkezdir ve karides beslenme düzeninin ve yetiştiricilik uygulamalarının dünya çapında geliştirilmesini desteklemektedir.

ATC Ekvador, Ekvador'daki karides besin çalışmaları için son teknoloji ekipmanların kullanıldığı en gelişmiş sistemdir. Denemeler sırasında parametrelerin tam kontrolünü sağlayan çoklu su sirkülasyon sistemlerine sahiptir. Sistem, karides üretiminin yaşam döngüsünün tamamını simüle ederek beslenme düzenlerinin değerlendirilmesine izin verir.