BIOMAR UZMANLARI

A talented group of experts that strives for improving BioMar’s capability for innovation.

Hedeflenmİş bİr ArGe Organİzasyonu

BioMar’ın Araştırma ve Geliştirme organizasyonu, dört farklı konuya odaklanan üç ayrı birim halinde yapılandırılmış durumda. BioMar’ın genel ArGe hedeflerine ulaşabilmesi içinse tüm birimler birbiriyle yakın işbirliği yapıyorlar. BioMar ArGe biriminin merkezi Trondheim, Norveç’tedir.

TEKNİK DEPARTMANLAR

Bİlİm İle pazar arasındakİ bağlantı
Hedefİmİz

Su ürünleri yetiştiriciliği yemlerine dair güncel araştırma bulguları sunan ve yemlerimizin doğru besin ve ham madde seviyelerine sahip olmasını sağlayan güçlü bir ArGe organizasyonu, somut bilimi mümkün kılar. Bununla birlikte, yenilikçi yem çözümleri geliştirebilmek için sadece somut bilim yeterli değildir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayabilmek, en yüksek performanslı yemleri sunabilme konusunda kritik öneme sahip bir unsurdur. Bu amaçla, satış ve BioFarm ekiplerimiz pazarla sürekli iletişim halinde kalırlar.
ArGe ile pazar arasındaki "kavşakta", ürün yöneticilerini teknik yöneticilerin liderliği altında buluşturan BioMar teknik departmanları yer alıyor. Bu sayede, hem somut bilimi temel alan hem de yerel pazarın ihtiyaçlarını dikkate alan bir ürün geliştirme süreci izleyebilmekteyiz.

Odak Noktası

BioMar teknik departmanları, tüm segmentlerde hem yeni hem de geliştirilmiş ürünlere yönelik stratejileri belirler, ihtiyaçları tanımlar, ArGe birimiyle işbirliği yaparak bilgi eksikliklerine odaklanır ve diğer ilgili BioMar departmanlarıyla işbirliği yaparak ürün yönetimi stratejilerini belirler. Teknik departmanlarda çalışanlar aynı zamanda ArGe inovasyonu süreçlerinde de aktif bir rol oynar ve hem ticari denemeler hem de kontrollü koşullar altındaki denemeler aracılığıyla ürünün sahada performansını takip ederler.

Ürün Yönetİcİlerİ

Teknik Departmanlarda çalışanlar, ArGe çalışmaları konusunda güçlü bir teknik altyapının yanı sıra müşteri ihtiyaçları konusunda da geniş bilgi birikimine sahiptirler. Ekipler, su ürünleri yetiştiriciliğinde besin konusunda deneyimli ve müşterilerimize doğru çözümleri sunabilmek için hızlı ve rahat bir şekilde iletişim kurabilen kişilerden oluşur.
Ürün yöneticileri hem mevcut hem de yeni ürünlerin sürekli geliştirilmesinden sorumludurlar. Bu kişiler, pazardaki fırsatlar ile BioMar bünyesindeki ve dışındaki yeni bilgiler arasında bağlantı kurabilen güçlü birer yerel güçtür.