BIoMar Group FIFO oranı 1’in altında

3 Ağustos 2017

BioMar’ın yenilikçi teknolojideki ilerlemeleri, yüksek fiyatlı balık yağı ve balık yemi pazarı, 2016’da tarihinde ilk defa BioMar Group’un hammadde kullanımında FIFO (giren balık; çıkan balık) oranında bir puanın altında ortalama yakalamasına olanak vermiştir. Bu yakın zamanda yayınlanan yıllık sürdürülebilirlik raporunda ortaya çıkan birçok bulgudan biridir.

BioMar Group yakın zamanda senelik Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamıştır. Geçen yılın raporu, Seafood Intelligence’ın sürdürülebilirlik ve şeffaflık alanında dünyanın en iyi 100 deniz mahsulü firmasını ele aldığı bağımsız kıyaslama raporu tarafından “En iyi %5” statüsüne layık görüldü. Bu yıl düzenlenen BioMar Sürdürülebilirlik Raporu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur ve 2016 yılında şirket tarafından üstlenilen kapsamlı bir önemlilik değerlendirmesinin sonuçlarını içerir.

BioMar, bitki proteinleri ve mikro algler gibi deniz ürünleri de dahil olmak üzere balık yağı ve balık yemi için alternatif materyallerin araştırılmasında öncülük etmeyi geçtiğimiz yıllar boyunca amaç edinmiştir. Yeni alternatif hammaddelerin yanı sıra 2016 yılında balık yağı ve balık yemi fiyatlarının yüksek olması, fiyatları rekabetçi hale getirmeyi, yüksek performanslı yemi ve düşük FIFO oranını mümkün kıldı. Bu yılın Sürdürülebilirlik Raporu, Aker BioMarine ile alt beslenme basamaklarında sürdürülebilir kril hasadında ortaklık ve yeni deniz omega-3’leriyle alakalı bir makale de dahil olmak üzerek birçok başarı hikayesi içermektedir.

BioMar Group CEO’su Carlos Diaz sektörün karşılaştığı sorunlara karşı şirketin yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler arayışına devam edeceğini belirtirken, “Değişen pazar koşulları nedeniyle BioMar’ın her yıl bu kadar iyi bir FIFO oranı yakalaması muhtemel olmasa da, bu büyük bir kilometre taşıdır ve balık yağı ve balık yemi için sürdürülebilir ve yüksek performanslı alternatiflerin erişilebilir olduğu ve ticari olarak geçerli hale geldiği bir endüstriye doğru ilerlediğimizi göstermektedir.” diye ekledi.

Sürdürülebilirlik Raporu; sürdürülebilirlikle alakalı sorunların BioMar operasyonlarının temelinde olmaya devam ettiğini ve ürün geliştirmenin arkasındaki itici güç olduğunu, BioMar’ın çevresel ayak izini en aza indirgemek ve insan haklarını desteklemek üzerine odaklandığını göstermektedir. Bununla birlikte, iç beklentileri dış beklentiyle uyumlu hale getirmek için şirket, endüstriden pay sahipleriyle kapsamlı bir dışsal önemlilik değerlendirmesi gerçekleştirmeyi uygun görmüştür.

BioMar Group Küresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi Vidar Gundersen; “Sürdürülebilirlik çok geniş bir konu ve bunun hissedarlarımız için ne anlama geldiğini ve bizden ne beklediklerini anlamamız bizim için çok önemlidir. Çevremizdeki dünyayı dinleyerek yola çıktık ve aldığımız geri bildirim doğrultusunda sürdürülebilirlik gündemimize rehberlik edecek bir önemlilik matrisi geliştirdik.” dedi ve “Bizim için, küresel sürdürülebilirlik gündeminin yanı sıra sektörle de aynı doğrultuda olmak son derece önemlidir. Bu yıl, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine derinlemesine bir atılım yaptık ve özellikle hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi için özellikle 'su altında yaşam' ve 'karada yaşam' başlıklarına odaklandık. Sürdürülebilirlik alanında çalışmak çevremizdeki dünyayı muhafaza etmek ve gelecek nesilleri desteklemek adına hiç bitmeyen bir görevdir. Sadece çok istekli olmamız gerekiyor, çünkü yapılması gereken doğru şey bu.” diye ekledi.