Çipura: Geliştirilmiş yem önerileri ve mevsimsel yem programları

17 Eylül 2018

BioMar'ın son araştırmaları, sıcaklığın çipura performansı üzerindeki etkileriyle ilgili elde edilen bilgileri doğruluyor ve kapsamını genişletiyor. Elde edilen bulgular kısa bir süre sonra çipura ile ilgili yem önerilerinde, BioMar Feeding Tool'da ve çipura ile ilgili eksiksiz mevsimsel yem programında uygulanacaktır.

- Deniz suyu sıcaklığının, balığın gövdesinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar ve balıklar için mevcut olan oksijen üzerinde doğrudan etkisi vardır. BioMar EMEA'daki denizcilik segmenti Ürün Müdürü Iannis Karacostas, "Akdenizde, sıcaklıklar bazı bölgelerde 9°C'den 30°C'ye kadar değişmektedir. Bu durum, yetiştiricilik performansını elbette etkiler. Bu konunun BioMar'ın Ar-Ge çalışmalarının birkaç yıldır odak noktası olmasının nedeni budur" diyor.

Danimarka'nın Hirtshals kentindeki BioMar Akuakültür Teknoloji Merkezi'nde (ATC) yeni ve kapsamlı araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bu araştırmalar, sıcaklık ile levrek, çipura ve alabalığın performansı ile ilgili yemin sindirilebilir enerjisi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çipura ile ilgili araştırma sonuçları ise hâlihazırda mevcuttur.

"2012 yılında, belirli bir enerji alım seviyesinde ve belirli bir sıcaklık aralığında balık büyüme oranının yemin içerdiği sindirilebilir enerjiden nasıl bağımsız olduğunu gösteren güçlü sonuçlar elde ettik. Yeni denemelerde daha gelişmiş bir düzen ve yem üzerinde daha geniş su sıcaklıkları ve sindirilebilir enerji seviyeleri mevcuttur" diyen Iannis Karacostas sözlerine şöyle devam etti: "Sonuç olarak artık elimizde daha ayrıntılı bilgiler var. Yemin içerdiği sindirilebilir enerji (DE) seviyesi ne olursa olsun, özellikle düşük enerji seviyeleri kullanıldığında, 16°C ve aşağısı ile 20°C ve üstünde çipura performansında belirgin bir fark vardır".

Sıcaklığın balıkların büyüme hızı üzerindeki etkisinin balığın büyüklüğüne bağlı olmadığı hipotezi ile, test hem SGR hem de FCR için düzeltme eğrilerinin hesaplanmasına olanak sağlamıştır. Iannis Karacostas, "Aslında FCR ve SGR eğrilerine sıcaklık düzeltmeleri uygulayarak artık yem kurallarımızın daha doğru ve uygun olmasını sağlayacak yem tabloları için eğriler oluşturabiliriz" dedi.

Deneylerde çok ilginç başka bir bulgu daha elde edilmiştir: Diyetteki farklı bileşenlerin sindirilebilirlik katsayıları sıcaklıkla birlikte değişmektedir. Bu da belirli bir yemin DE seviyesinin de sıcaklığa bağlı olduğu anlamına gelir. Iannis Karacostas konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu aslında çipuranın büyüme oranının düşük sıcaklıkta neden azaldığını açıklamaya yardımcı olur. Pratik olarak, kış mevsimine kalan bir miktar büyüme oranının güvence altına alınması için, daha yüksek sindirilebilirliğe sahip yem bileşenleri kullanmak balığa yardımcı olacaktır. Bunun için, daha yüksek bir sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji oranı ve daha düşük bir genel enerji seviyesi olan bir yem kullanılması gerekir" dedi.

Iannis Karacostas, deneyden elde edilen tüm verilerin BioMar'ın aşağıda belirtilen en son araştırmasından elde edilen sonuçları ile bir araya getirdiği mevsimsel yem programlarının faydalarını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi:

"BioMar, yılın farklı dönemlerinde balıkların ihtiyaçlarını karşılayan yem türleri sunuyor. Gururla, kapsamlı ve detaylı olarak hazırlanmış bir yem programımız olduğunu söyleyebilirim". Karacostas konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Programımız, sıcaklıklar optimal olduğunda daha yüksek enerji yemlerini, ilkbahar ve sonbahar gibi ani değişikliklerin olduğu dönemlerde bağışıklık güçlendirici özellikleri olan yemleri bir araya getirir ve program, soğuk suda, iyi ve hatta yüksek enerji diyetlerinden daha iyi performans gösterdiği görülen daha düşük enerji yemlerini önermektedir. Ayrıca tabii ki çipura programı, ektoparazit salgın dönemlerini hedefleyen yemleri de içermektedir."