Türkİye’de BioMar yem test üretİmİ başarılı oldu

15 Haziran 2016

Türkiye'de BioMar-Sagun balık yemi fabrikası ilk deneme üretimini başarı ile tamamlamış olup tam kapasite çalışarak Türk pazarına yüksek performanslı balık yemi temini için sayılı günler kalmıştır.

BioMar-Sagun'un, yakın zaman içerisinde inşaatı tamamlanması beklenen Söke merkezli balık yemi fabrikası 9 Haziran Perşembe günü tam üretim döngüsünü başarılı bir şekilde gerçekleştirerek ilk deneme üretimini yapmıştır.

-BioMar-Sagun Genel Müdürü Bora Aydemir konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: "Modern fabrikamızda üretilen verimli yemlerimizi müşterilerimize temin etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Söke'deki fabrikamızda Temmuz ayı ortalarına kadar deneme üretimine devam etmeyi planlıyoruz. Daha sonra çipura, levrek, ve alabalık için yerli üretim büyütme yemlerini müşterilerimize tedarik ediyor olacağız. Aynı zamanda BioMar-Sagun ürün portföyünde olan kuluçkahane diyetleri ve yavru yemleri gibi uzmanlaşmış yem türleri diğer BioMar fabrikalarında halihazırda üretilmekte olup ülkemiz balık yetiştiricerine sunulmaktadır."

Odak noktamız istikrarı ve yüksek kaliteyi güvence altına almak
Bora Aydemir'e göre, BioMar-Sagun'un ilk deneme üretimi, üretim hacmi açısından, tam ölçekli üretime kıyasla oldukça mütevazı gerçekleştirilmiştir. Deneme üretiminin başarılı olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydemir, üretim hacmini artırılıp, çeşitli yem türleri üretilirken, bütün üretim aşamalarını ve yem kalite parametrelerinin istikrarını güvence altına almanın BioMar-Sagun için en güçlü odak noktalarından biri olduğunu belirtmiştir.

Aydemir, "Fabrikamızın müşterilerimizin daha iyi ve daha istikrarlı üretim sonuçları elde etmesine imkan veren ve dünyaca bilinen BioMar yem konseptlerinin Türk balık yetiştiricilerine sunulmasında güçlü bir platform olmasını garantiye almak bizim için çok şey ifade etmektedir" diyerek görüşlerini belirtmiştir.

Yerel beceri ve küresel zihniyet
BioMar-Sagun fabrikası yerel beceriyi ve küresel zihniyeti bir araya getiriyor: Söke'de konumlanan fabrika, Türk balık yetiştiricileri ile yakın ilişkiler kurmayı ve sektörün özel gereksinimlerine çabuk ve gerektiği gibi karşılık vermeyi sağlarken, BioMar'ın balık yemi geliştirme, ham madde temini ve yem üretimi gibi alanlarda dünya çapında edindiği teknik bilgi ve birikimlerin Türk su ürünleri sekötrüne aktarılmasına vesile olmaktadır.

-Yerel bir yem tedarikçisi olarak faaliyet alanımız, BioMar'ın, sürdürülebilir bir profile sahip yüksek performanslı balık yemi üretmek ve müşterilerine üst düzey teknik destek sağlamak gibi yenilikçi ve global hedefleri ile tamamıyla doğru orantılıdır.
BioMar Avrupa'da çipura, levrek, ve alabalık için yüksek performanslı balık yemi üretiminde lider tedarikçidir ve BioMar-Sagun'un Türkiye'deki varlığı, Türk balık yetiştiriciliği sektörüne fark yaratacak düzeyde fayda sağlayacaktır.

- Söke'deki fabrikamızla ağırlıklı olarak Avrupa'nın en büyük ikinci balık yetiştiriciliği pazarı olan Türkiye'ye hizmet vereceğiz, fakat aynı zamanda komşu ülkelere de ihracata başlayacağız.

-Temmuz ayı ortasına kadar deneme üretimlerimize devam etmeyi düşünüyor, ve alabalık, levrek ve çipura için yerli, üretim büyütme yemlerimizi müşterilerimize sunmayı heyecanla bekliyoruz.

BioMar-Sagun çalışanları ve Danimarka BioMar'ın fabrika inşaatı proje üyeleri, BioMar-Sagun fabrikasında üretilen ilk yem çuvalını gururla sunarlar.