Yeni (RAS) KAPALI DEVRE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ yemi deniz balığı üretme havuzlarındaki darboğazı hedefliyor

BioMar, deniz balığı üretme havuzlarının verimliliğini iyileştirmeyi amaçlayan yeni bir RAS yemi konsepti olan LARVIVA ORBIT’i duyuruyor. Bu, bir endüstrinin balık yavrularının denize aktarılmadan önce kuluçkahanede geçireceği uzun bir süreden kaçınabilmesini destekleyecektir. Bu, deniz balığı üretme havuzlarında RAS teknolojisinin kullanımındaki beklenen hızlanmayı destekleyecek ve böylece deniz balığı türlerine yönelik kuluçkahane işinin geliştirilmesini destekleyecektir.

BioMar Deniz Balığı Kuluçkahaneler Sorumlu Ürün Müdürü Joana Amaral bunu

 

“Bu balık yetiştiriciliği teknolojisi nitelikli işgücünü ve balığa daha fazla ilgi gösterilmesini gerektirdiği için RAS işlemlerinin ne kadar zorlayıcı olabileceğini ve gereklilikleri karşılayıp sonuç olarak RAS teknolojisinin başarısını sağlayan özel tasarlanmış yem sistemini ve önemini anlıyoruz,” şeklinde açıklamaktadır.

 

Erken dönem deniz balığı yavruları taşınmak için çok kırılgan olabilirler ve denizde daha fazla zorluklarla karşılaşabilirler. Son yıllarda, özellikle Akdeniz’deki deniz balığı kuluçkahanelerin karada gerçekleştirilen yavru üretimine olan ihtiyacı açığa çıkmıştır. Bu da düşünce yapılarının değişmesine neden olmuş ve özellikle üretme havuzları ve ön büyütme safhaları için geleneksel sürekli akış sistemlerinden RAS gibi daha ileri teknolojilere olan geçiş hızlanmıştır.

Joana Amal sözlerine “Biz BioMar’da kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları ile dünya çapındaki RAS yetiştiricileriyle kurduğumuz yıllara yayılan verimli işbirliklerinden edindiğimiz tecrübelerimiz sonucunda RAS segmentinde çok güçlü bir uzmanlık geliştirmiş bulunuyoruz. Tüm bu uzmanlığımızı deniz balığı üretme havuzlarında kullanmak için doğru zaman olduğunu hissettik.” biçiminde devam etmiştir. 

Bu yeni yem konsepti iyileştirilmiş reçetelere, iyileştirilmiş fiziksel pelet kalitesine, ve dışkı kararlılığı ile küçük katıların azalması üzerinde kanıtlanmış bir etkiye sahiptir ve bunların hepsi RAS tesislerine özgü ihtiyaçlara cevap vermektedir.

BioMar Grup, LATAM Karides ve Kuluçka İstasyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Henrik Aarestrup

 

“Yıllar içinde edindiğimiz tecrübelerimiz; kuluçka istasyonu çalışanları ile BioFarm teknik danışmanlarımız arasındaki diyaloğun başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir. Bu nedenle “Birlikte RAS yapalım” diyerek, müşterilerimize değişen iş koşullarına kendilerini alıştırırken veya yeni teknolojileri uygularken yalnız olmadıklarını söylemek istiyoruz,” şeklinde ifadede bulunmuştur.

 

Yeni yem konsepti, LARVIVA ORBIT, Akdenizdeki deniz balığı kuluçkahane üretimini  ilerletecek bir çözümle doğru zamanda ortaya çıkıyor, ve bu konseptin COVID-19 krizinin kendisini bu piyasada güçlü bir biçimde hissettirdiği bu dönem süresince endüstriyi desteklemesi bekleniyor.

LARVIVA ORBIT yemleri Haziran 2021’den itibaren piyasada olacak.