BioMar-Sagun’da Kalİte Güvencesİ

Satın alma

BioMar, Ham madde de en iyi seviye kaliteyi sunabilmek için sadece bizim kalite değerlendirme sistemimizde değerlendirilmiş ve onaylanmış tanınmış tedarikçileri kullanmaktadır. Tedarikçiler mevcut gereklilik ve ihtiyaçların bilincindedirler. Ham maddeler sözleşme ile alınmaktadır. Ham madde üzerinde BioMar tarafından onaylanarak yapılmış analizler hazır hale gelmiş ürünün gönderilmeden önceki kalitesini test etmektedir.

Ham madde ulaştıktan sonra boşaltım aşamasına geçilmeden önce deneyimli çalışanlar tarafından gözlenmektedir. Gözlemler BioMar laboratuvarında sırasına uygun bir şekilde yapılmaktadır. Bir örnekte BioMarın arşivinde ilerleyen dönemde kullanılan ürünün kalitesini gösterici bir evraka ihtiyaç duyulması ihtimali ile tutulmaktadır. Sürücü; yük kamyonun mevcut düzenlemelere göre temizlendiğine dair beyan imzalamaktadır.

Üretim

Üretim bilgisayarı hammaddenin ağırlığını kontrol ederek reçete ile uyumunu güvence etmektedir. Yem; modern malzemeler ile üretilmekte olup, bütün süreç devamlı gözlemlenip kaydedilmektedir. Bu BioMarın süreçte geriye dönebilmesini kolaylaştırıp, mevcut ürün için özel parametreler koyabilmesine imkan sağlamaktadır. Ek olarak, Yapılan kayıtlar kademeli gelişimi ve üretim sürecinde en iyiye ulaşmayı sağlamaktadır.

 

BioMar; tamamlanmış üründe sabit kaliteyi, yüksek derecede operasyonel güvenliği ve yüksek derecede teslimat güvencesini garanti eden belirli kurallar dâhilinde çalışmaktadır.

Bu yol aşağıdaki şartları içermektedir;

  • Bina, makine ve diğer malzemelerin bakımı
  • Temizlik
  • Bakteri ile mücadele
  • Çalışan eğitimi

 Yemin üretim sırasında, BioMar laboratuvarında düzenli bir şekilde test edilmesi için örnekler alınmaktadır. Düzenlenen prosedürlere uygun olarak testler yapılmakta olup, yapılan testler bütün ürünlerin satışa çıkarılmadan önce uygun test ve analizlerden geçtiğini güvence etmektedir.

Teslimat ve Dağıtım

Sadece kalite kontrolü onaylanmış ürün depoya teslimat için çıkarılmaktadır. Ürünün üretildiği sıra ile teslim edildiğini gösteren batch parti numara sistemine göre depolar kontrol edilmektedir. Batch parti numara sistemi her parça ürünün ve üründeki değişikliklerin kendilerine ait numaralandırması sistemine dayalıdır. Bu doğru ürünün teslimatı konusunda güvence vermektedir.

BioMar sadece kendi kalite güvence sisteminde değerlendirilen ve onaylanan taşıyıcıları kullanmaktadır. Bu şeklide yapılması da müşterinin doğru ürünü hasarsız ve anlaşılan sürede almasını güvence altına almaktadır.

 İhlallerin İdaresi

Üretim ve ürünlerde oluşabilecek ihlallerin kontrol altına alınması buna şikayetler de dahil BioMar'ın kalite güvence sisteminin en önemli unsurudur. Sistem; raporlama, işleme ve önlem parçalarına dayalıdır.. Önlem bölümü her ihlal ve hatayı dikkate almanın kazaların tekrarlanma riskini minimuma indirdiğini vurgulamıştır. Bu yöntem sürekli çabayı temel alarak yüksek ve sabit kaliteyi ulaşmayı garanti etmektedir.