Su olmadan balık yetİştİrİlİr mİ?

Su olmadan balık yetiştirilir mi?
BioMar'ın RAS sistemlerine yönelik yem serisi olan ORBIT, katı çevre standartlarının yenilikçiliğe nasıl kapı açabileceğinin en güzel örneklerinden biridir.
1980'li yıllarda, Danimarka'daki su kaynakları ve sucul ortam ciddi tehdit altındaydı. Sürekli ortaya çıkan alg patlamalarının ve Danimarka'nın sığ sularındaki balıkların kaybolmasının nedeni olarak, hem zirai faaliyetlerden hem de su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan aşırı besin fazlalığı gösterilmekteydi.

Takip eden yıllarda yürürlüğe konan katı çevre yönetmelikleri, balık yetiştirme çiftliklerini ya çiftlikleri kapatmak ya da yeni yem türlerini, besleme stratejilerini ve RAS sistemleri gibi yeni üretim teknolojilerini benimsemek zorunda bırakıyordu.

Bu gerçekten yola çıkan BioMar, RAS sistemlerinde kullanılan ve hem çevreye daha az besin salımı hem de daha az su tüketimiyle balık üretmeye imkan tanıyan özel bir yem olan ORBIT'i geliştirdi.

BioMar için küresel bir ticari başarı simgesi olan ORBIT, günümüzde RAS sistemlerinde en çok kullanılan yem markası. ORBIT, 2015 yılında piyasaya çıkarıldığı Şili'de kısa sürede en çok satan RAS sistemi yemi haline geldi.

Ayrıca, somon yetiştiricilerinin diğer bazı nedenlerin yanı sıra özellikle bit enfeksiyonu riskini azaltmak amacıyla devridaimli su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerine giderek daha fazla yöneldiği bir ortamda ORBIT muazzam bir potansiyel göstermektedir.

Temiz tatlı suya erişimin giderek zorlaştığı, balık çiftliklerinin önümüzdeki yıllarda karaya alınmasını gerektirecek ve bu nedenle asgari miktarda su kullanılan tekniklerin uygulanacağı ülkeler için de aynı şey geçerlidir.

Balık veya diğer su ürünlerini su kullanmadan yetiştirmek yakın bir gelecekte olası görünmüyor. Ancak, hem yem performansının artırılmasına hem de çevresel etkilerin azaltılmasına odaklanarak yenilikçi yem çözümleri geliştirmeye çalışarak su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir ve verimli bir hale getirilmesine katkıda bulunmaktayız.