Çİftlİkte yetİştİrİlen su ürünlerİnİn sürdürülebİlİrlİk sevİyesİnİ analİz etme

Çiftlikte yetiştirilen su ürünleri sürdürülebilir mi?
Su ürünlerinin sürdürülebilir bir biçimde üretilebilmesi bilinçli seçimler yapmaya bağlıdır.

Eko Verimlilik Analizi hem BioMar hem de ürünlerinin sürdürülebilirlik seviyelerine önem veren değer zincirindeki diğer su ürünleri yetiştiriciliği firmaları için oldukça değerli bir araç haline geldi.

BioMar çevreye her zaman büyük önem vermiştir. Sektörümüzde ve değer zincirinde sürdürülebilir bir gelişimi desteklemeye yönelik öncü bir araç sunmak gibi çeşitli girişimlerle, müşterilerimizin daha sürdürülebilir bir gelecek yaratabilmelerine yardımcı olacak yöntemler ve araçlar geliştirip uyguladık.

BioMar, BioSustain programımız kapsamında BASF ile işbirliği yaptı ve ürün sürdürülebilirliğini ölçmeye ve optimize etmeye yönelik araç ve yöntemlerden biri olan Eko Verimlilik Yöneticisini geliştirdi. Bu modelin amacı, ürünlerle ve hizmetlerle bağlantılı tüm çevresel ve sosyal etkileri birbirleriyle karşılaştırıp çevre ve toplum üzerinde en az etkiyi yaratacak olanları seçebilmektedir.

Eko Verimlilik Yöneticisi sayesinde, bir ürünün veya prosesin tüm yaşam döngüsünü inceleyip analiz edilebilmekteyiz. Model ayrıca, çevresel etkilerle ve maliyetlerle ilgili geliştirme imkanlarını da ortaya çıkarır.

Eko Verimlilik Yöneticisi, günümüzde ürün sürdürülebilirliğini değerlendirmeye yönelik belki de en kapsamlı araç. Çevre analizleri konusunda Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi gibi bilinen yöntemleri bir araya getiriyor ve karbon ayak izi analizini de içeriyor.

BioMar olarak, Eko Verimlilik Analizini formül optimizasyonunda aktif olarak kullanıyoruz. Toplam çevresel etkinin yem formülasyonu programlarımıza entegre edilmesi sayesinde ürün geliştiricilerimiz hem yem performansı ve maliyetler bakımından optimize edilmiş hem de çevresel etkileri dikkate alan yem çözümleri geliştirebiliyorlar.

Eko Verimlilik Analizinin aktif bir şekilde kullanılması, yem formülleri veya diğer prosesler gibi önemli unsurlar üzerinde yapılacak değişikliklerin sürdürülebilirliği nasıl geliştirebileceğini görmemizi sağlıyor. Bu bilgilerden yola çıkarak, maliyetler ve ürün performansı üzerindeki olası etkileri de değerlendirebiliyoruz.
Bu aracımızı, tüm su ürünleri yetiştiriciliği değer zincirini içerecek biçimde geliştirdik ve giderek artan sayıda müşterinin ve iş ortağının bu aracı kullanmaya başladığını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.