EFICO Enviro 937 Advance - İri alabalıklar için
maksimum büyüme

Ürünler ve balık türlerİ

En yüksek ekonomİk performans

Balık türünüzü seçİn

P 3.0 Concept 

YENİ NESİL SU ÜRÜNLERİ YEMLERİ

Doğru yem seçİmİ

Üretim yapısına ve kapsamına uygun olan doğru yemi seçmek oldukça önemlidir.

En İyİ ekonomİk performans

Artırılmış ekonomİk kazanca gİden yol

Yem ham maddelerinin ve çiftlikte yetiştirilen balık türlerinin fiyatları pek çok nedenden ötürü dalgalanma gösterir. Hem gelirin hem de giderin dalgalandığı bir sektörde, yetiştiricilerin mevcut şartlara en uygun olan ve kendileri için en iyi ekonomok sonucu sunacak ürünler seçebilmeleri kritik öneme sahiptir.

Uyarlanmış bir yem bileşiği, yem seçimi ve besleme rejimi sayesinde, dokümantasyona dayanan benzersiz bir destek sistemini, yani En İyi Ekonomik Performans modelini sunmaktayız. Bu modelde müşteri performans hedeflerini tanımlar, BioMar ise ürün stratejisini bu taleplere göre uyarlar.

Her evre İçİn besleme

Besİn İhtİyaçları, her bİr balık türünün yaşam döngüsü boyunca çeşİtlİlİk gösterİr.

BioMar-Sagun yem serileri, deniz ve tatlı su balıkları ile karidesin yumurta evresinden hasat evresine kadar tüm yaşam döngüsündeki özel ihtiyaçlarını karşılar.

Kuluçkahanelere yönelik LARVIVA yemleri ve bazı yavru balık yem çeşitleriyle başlayarak, farklı çiftlik koşullarında yetiştirilen farklı türlerin besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş birbirinden farklı geçiş ve büyütme yemleri sunar.

Dahası, anaç balığı en yüksek kalitede yumurta vermeye hazırlayan ve bu sayede yeni bir balık yaşam döngüsünün en iyi şekilde başlamasını sağlayan özel olarak zenginleştirilmiş anaç balık yemleri sunmaktayız.

BioRhythmıc besleme

İyİ üretİm sonuçları bİlİnçlİ seçİmlere dayanır.

BioRhytmic besleme konseptimiz, büyüme oranının, yem dönüşüm oranının ve hayatta kalma oranının çok önemli olduğu durumlarda en iyi üretim sonuçlarının alınmasını sağlar.

Optimum performans için, tüm üretim döngüsü boyunca günlük enerji alımı maksimize edilmelidir. Bu noktada, sıcaklık ve ışık koşulları gibi çevresel değişiklikler ne olursa olsun balığın iştahını yüksek tutacak bir yem seçmek çok önemlidir. Ayrıca, üretimin çeşitli evrelerindeki büyüme potansiyeline en yakın biçimde uyarlanmış bir enerji seviyesine sahip bir yem seçmek de büyük önem taşır. Üretim hedeflerine ulaşmak için günlük ihtiyaç duyulan yem miktarını sağlayabilecek optimum besleme rejimini uygulamak da aynı derecede önemlidir.

Balık sağlığı

Araştırmalarımız, balık sağlığını destekleyen yemler gelİştİrmeye yönelİk stratejİlere öncelİk verİr

Balık sağlığına, yetiştirme çiftliğinin maddi kazanç sağlayabilmesine ve hem çiftliğin hem de sektörün temelini oluşturan sağlıklı balık imajına önem veriyoruz.

BioMar olarak, pek çok ciddi üretim bozukluğuna karşı etkili olan ve çok sayıda farklı çiftlik balığı türü için tüm üretim döngüsünü kapsayan fonksiyonel yemler sunmayı amaçlıyoruz.

Bir tür hakkında yaptığımız bir araştırma çoğu zaman başka bir türle de ilgilidir. Bu özellikle fonksiyonel yemlerin büyütme yemlerine kıyasla daha fazla tür üzerinde kullanılabildiği durumlarda balık sağlığı söz konusu olduğunda geçerlidir.

BioMar Yem Tutma Teknolojİsİ

Yemİn performans potansİyelİ ağırlıklı olarak proses bİlgİsİne bağlıdır.
P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yemler, hızlı, sağlıklı ve düşük maliyetli büyüme ile birinci kalite nihai ürünler sağlamak üzere tasarlanmış konsantre besin ve enerji paketleridir.

BioMar Yem Tutma Teknolojisi projesi sayesinde, yem üretimindeki proses koşullarının yemin yapısı ve fiziksel özellikleri üzerinde büyük bir etkisinin olduğunu öğrendik.

BioMar Yem Tutma Teknolojisi, besini ağırlıklı olarak proses teknolojisi bakımından ele alır. BioMar Yem Tutma Teknolojisi bilgi paketi, herhangi bir yem formülünden mümkün olan en yüksek performans potansiyelinin elde edilmesini sağlayacaktır.

Hİzmetler

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm

BıoFarm – İşİnİze değer katar

BioMar, BioFarm ile müşterilerimizin işlerine değer katıyor. BioFarm teknik danışmanlar ekibi, sahadaki deneyimlerden, araştırma verilerinden ve özel hesaplama modeli programlarından faydalanarak en uygun besin ve beslenme stratejileri konusunda rehberlik sunuyor.

Çiftlikte yetiştirilen türlerin büyüme potansiyelini yemler aracılığıyla açığa çıkarabilmek su ürünleri yetiştiriciliği sektörü için eskiden önemli bir darboğazdı. Bugün ise, büyüme potansiyelini tam olarak açığa çıkarabilen bir performans sunacak yemler formüle edebiliyoruz. 

BioFarm ekibi üyeleri, çiftlik teknolojileri, devridaim sistemleri, hidrolik sistemler, su kalitesi ve enerji verimliliğinin yanı sıra sürdürülebilirlik, eko verimlilik analizi, yaşam döngüsü analizi ve çevresel etki değerlendirmesi konusunda da uzmandır.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

Lojİstİk - Doğru yemİ doğru yere tam zamanında ulaştırıyoruz

Verimli lojistik hizmetler sunma konusundaki ünümüzü korumak ve doğru yemi doğru yere tam zamanında ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaktayız.

Bunu yaparken de, çevresel ayak izimizi en aza indirmeye gayret ediyoruz. BioMar tarafından 2012 yılından beri işletilen dünyanın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan ilk kargo gemisi, çevre üzerindeki olumsuz etkilerimizi azaltma konusunda sarf ettiğimiz çabaların en güzel örneklerinden biridir.