Çiftlik ekonominiz

için nöbette!

ÇİPURA İÇİN ÜRETİCİ YEMLERİ

 

ÇİPURA (Sparus aurata)

ODAK NOKTAMIZ: YEM PERFORMANSI

Intro - Sea bass/bream Growers LOCALS except bream ES/GR (Item)

BioMar'ın EFICO YM ve EFICO Kappa büyütme yemi türleri, balığın büyüme dönemindeki besin gereksinimlerini ve Akdeniz'deki üreticilerin farklı çiftlik koşullarındaki ihtiyaçlarını karşılar.
EFICO YM ürün grubu Performans Konseptine dayanır; burada yem tutarlı bir büyüme ve FCR elde etmek için formüle edilmiştir. Performans Konsepti ham değerlerinden ziyade mevcut besin maddeleri (sindirilebilir enerji ve sindirilebilir protein) üzerine odaklanmaktadır.
EFICO Kappa ürün grubu Performans Konsepti ve ENA2 kavramları temel alınarak geliştirilmiş özel bir üründür. ENA2 'nin amacı besin öğelerinin yararlanılabilirliğini ve emilimini geliştirmektir. EFICO Kappa, balık yetiştiricileri arasında büyük beğeni toplayan mükemmel bir üne sahiptir.
Belirli pazar ihtiyaçlarını karşılamak için, EFICO Kappa ve EFICO YM yem grupları iki versiyon halinde bulunabilir: Karasal hayvan içerikli (LAP) ve Karasal hayvan içermeyen (no-LAPs)

Büyütme yemlerİ – Yüksek sİndİrİlebİlİr enerjİ sevİyesİ

EFICO Kappa 493

EFICO Kappa 493 – ENA 2 Konseptİ İle performansı maksİmuma çıkarır

 • En iyi büyüme ve yem dönüşüm oranının elde edilmesi için çipuranın özel ihtiyaçlarına göre dikkatle formüle edilmiş yüksek enerjili yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek için farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro malzemelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Çipuralarda maksimum büyüme oranı için optimize edilmiş sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı.

 • Üretim performanslarını artırmak isteyen balık yetiştirme çiftlikleri için en iyi tercih.
EFICO Kappa 493
PELET BOYUTLARI (mm) 3 - 4,5 - 6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 17 – 17,5 – 17,75
LAP EVET
Datasheets Download
AÇIKLAMA BESİN YARARLANILABİLİRLİĞİ VE EMİLİMİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMA
EFICO Kappa 494

EFICO Kappa 494 - ENA 2 Konseptİ İle performansı maksİmuma çıkarır

 • En iyi büyüme ve yem dönüşüm oranının elde edilmesi için çipuranın özel ihtiyaçlarına göre dikkatle formüle edilmiş yüksek enerjili yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek için farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro malzemelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Çipuralarda maksimum büyüme oranı için optimize edilmiş sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı.

 • Üretim performanslarını artırmak isteyen balık yetiştirme çiftlikleri için en iyi tercih.
EFICO Kappa 494
PELET BOYUTLARI (mm) 3 - 4,5 - 6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 17 – 17,5 – 17,75
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA BESİN YARARLANILABİLİRLİĞİ VE EMİLİMİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMA

Büyütme yemlerİ - Orta sİndİrİlebİlİr enerjİ sevİyesİ

EFICO Kappa 473

EFICO Kappa 473 – ENA2 Konseptİ’nİn sunduğu faydaları İçeren orta sevİyede enerjİ tercİhİ

 • Yem performansını maksimuma çıkarmak amacıyla çipuranın özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak geliştirilmiş, orta enerji seviyeli yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek amacıyla farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro malzemelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı, çipuralar için optimize edilmiştir.

 • Daha fazla ekonomik avantaj ve sürdürülebilirlik için, test edilmiş daha çeşitli ham maddeler kullanılmıştır.
EFICO Kappa 473
PELET BOYUTLARI (mm) 3 - 4,5 – 6 - 8
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 16,15 – 16,75 – 16,85
LAP EVET
Datasheets Download
AÇIKLAMA BESİN YARARLANILABİLİRLİĞİ VE EMİLİMİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMA
EFICO Kappa 474

EFICO Kappa 474 – ENA2 Konseptİ’nİn sunduğu faydaları İçeren orta sevİyede enerjİ tercİhİ

 • Yem performansını maksimuma çıkarmak amacıyla çipuranın özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak geliştirilmiş, orta enerji seviyeli yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek amacıyla farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro malzemelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı, çipuralar için optimize edilmiştir.

 • Daha fazla ekonomik avantaj ve sürdürülebilirlik için, test edilmiş daha çeşitli ham maddeler kullanılmıştır.
EFICO Kappa 474
PELET BOYUTLARI (mm) 3 - 4,5 – 6 - 8
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 16,15 – 16,75 – 16,85
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA BESİN YARARLANILABİLİRLİĞİ VE EMİLİMİNİ MAKSİMUMA ÇIKARMA
EFICO YM 853

EFICO YM 853 – Esnek balık yetİştİrme koşulları İçİn en İyİ tercİh

 • BioMar’ın kanıtlanmış verimliliğini daha esnek bir ürünle elde etmek isteyen çiftlikler için uygundur.

 • Optimum koşullar ve optimum büyüme için gerekli seviyelerde mikro besin, vitamin, faydalı yağ asidi, amino asit ve diğer mikro malzemeler içerir.

 • Tüm üretim döngüsü boyunca veya kış mevsimi ya da düşük balığın iç organlarının etrafında oluşan yağ birikiminin azaltımasının istendiği durumlar gibi daha düşük sindirilebilir enerjili yemlere ihtiyaç duyulan özel dönemlerde kullanılabilir.

 • Ortam parametreleri istenen düzeylerde olmadığında bile daha düşük risk ve mükemmel bir çok yönlülük sağlar.
EFICO YM 853
PELET BOYUTLARI (mm) 3 – 4,5 –6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 16,15 – 16,75 – 16,85
LAP EVET
Datasheets Download
AÇIKLAMA Esnek kullanım
EFICO YM 854

EFICO YM 854 – Esnek balık yetİştİrme koşulları İçİn en İyİ tercİh

 • BioMar’ın kanıtlanmış verimliliğini daha esnek bir ürünle elde etmek isteyen çiftlikler için uygundur.

 • Optimum koşullar ve optimum büyüme için gerekli seviyelerde mikro besin, vitamin, faydalı yağ asidi, amino asit ve diğer mikro malzemeler içerir.

 • Tüm üretim döngüsü boyunca veya kış mevsimi ya da düşük balığın iç organlarının etrafında oluşan yağ birikiminin azaltımasının istendiği durumlar gibi daha düşük sindirilebilir enerjili yemlere ihtiyaç duyulan özel dönemlerde kullanılabilir.

 • Ortam parametreleri istenen düzeylerde olmadığında bile daha düşük risk ve mükemmel bir çok yönlülük sağlar.
EFICO YM 854
PELET BOYUTLARI (mm) 3 – 4,5 –6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 16,15 – 16,75 – 16,85
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA Esnek kullanım