Levrek için üretici yemleri

LEVREK (Dicentrarchus labrax)

ODAK NOKTAMIZ: YEM PERFORMANSI

Intro - Sea bass/bream Growers LOCALS except bream ES/GR (Item)

BioMar'ın EFICO YM ve EFICO Kappa büyütme yemi türleri, balığın büyüme dönemindeki besin gereksinimlerini ve Akdeniz'deki üreticilerin farklı çiftlik koşullarındaki ihtiyaçlarını karşılar.
EFICO YM ürün grubu Performans Konseptine dayanır; burada yem tutarlı bir büyüme ve FCR elde etmek için formüle edilmiştir. Performans Konsepti ham değerlerinden ziyade mevcut besin maddeleri (sindirilebilir enerji ve sindirilebilir protein) üzerine odaklanmaktadır.
EFICO Kappa ürün grubu Performans Konsepti ve ENA2 kavramları temel alınarak geliştirilmiş özel bir üründür. ENA2 'nin amacı besin öğelerinin yararlanılabilirliğini ve emilimini geliştirmektir. EFICO Kappa, balık yetiştiricileri arasında büyük beğeni toplayan mükemmel bir üne sahiptir.
Belirli pazar ihtiyaçlarını karşılamak için, EFICO Kappa ve EFICO YM yem grupları iki versiyon halinde bulunabilir: Karasal hayvan içerikli (LAP) ve Karasal hayvan içermeyen (no-LAPs)

Büyütme yemlerİ – Yüksek sİndİrİlebİlİr enerjİ sevİyesİ

EFICO Kappa 497

EFICO Kappa 497 – ENA 2 Konsepti ile performansı maksimuma çıkarır

 • En iyi büyüme ve yem dönüşüm oranının elde edilmesi için levreğin özel ihtiyaçlarına göre dikkatle formüle edilmiş yüksek enerjili yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek için farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro ham maddelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Levreğin maksimum büyüme oranı için optimize edilmiş sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı.

 • Üretim performanslarını artırmak isteyen balık yetiştirme çiftlikleri için en iyi tercih.
EFICO Kappa 497
PELET BOYUTLARI (mm) 3 – 4,5 – 6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 17,3 – 18,0 – 18,3
LAP EVET
Datasheets Download
AÇIKLAMA Maksimum üretim, sağlıklı bağırsak
EFICO Kappa 498

EFICO Kappa 498 – ENA 2 Konsepti ile performansı maksimuma çıkarır

 • En iyi büyüme ve yem dönüşüm oranının elde edilmesi için levreğin özel ihtiyaçlarına göre dikkatle formüle edilmiş yüksek enerjili yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek için farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro malzemelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Levreklerde maksimum büyüme oranı için optimize edilmiş sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı.

 • Üretim performanslarını artırmak isteyen balık yetiştirme çiftlikleri için en iyi tercih.
EFICO Kappa 498
PELET BOYUTLARI (mm) 3 – 4,5 – 6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 17,3 – 18,0 – 18,3
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA Maksimum üretim, sağlıklı bağırsak

Büyütme yemlerİ – Orta sİndİrİlebİlİr enerjİ sevİyesİ

EFICO Kappa 477

EFICO Kappa 477 – ENA2 k Konsepti’nin sunduğu faydaları içeren orta seviyede enerji tercihi

 • Yem performansını maksimuma çıkarmak amacıyla levreğin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak geliştirilmiş, orta enerji seviyeli yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek amacıyla farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro malzemelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı, levrek için optimize edilmiştir.

 • Daha fazla ekonomik avantaj ve sürdürülebilirlik için, test edilmiş daha çeşitli ham maddeler kullanılmıştır.
EFICO Kappa 477
PELET BOYUTLARI (mm) 3 – 4,5 – 6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 16,5 - 17,0 - 17,3
LAP EVET
Datasheets Download
AÇIKLAMA Sağlıklı bir bağırsak için orta seviyede enerji
EFICO Kappa 478

EFICO Kappa 478 – ENA2 Konsepti’nin sunduğu faydaları içeren orta seviyede enerji tercihi

 • Yem performansını maksimuma çıkarmak amacıyla levreğin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak geliştirilmiş, orta enerji seviyeli yem.

 • Emilim kapasitesini artırmak ve bağırsak sağlığını geliştirmek amacıyla farklı fonksiyonel malzemelerin ve mikro malzemelerin birlikte etki göstermesine yönelik yenilikçi ENA2 konseptiyle optimize edilmiştir.

 • Sindirilebilir protein/sindirilebilir enerji (DP/DE) oranı, levrek için optimize edilmiştir.

 • Daha fazla ekonomik avantaj ve sürdürülebilirlik için, test edilmiş daha çeşitli ham maddeler kullanılmıştır.
EFICO Kappa 478
PELET BOYUTLARI (mm) 3 – 4,5 – 6
SİNDİRİLEBİLİR ENERJİ (MJ/kg) 16,5 - 17,0 - 17,3
LAP HAYIR
Datasheets Download
AÇIKLAMA Sağlıklı bir bağırsak için orta seviyede enerji