Sürdürülebilir bir su ürünleri yemi geliştirilmesi için çözüm yolları

sürdürülebİlİrlİk

Bİzler kendİnİ yenİlİkçİ yem çözümlerİ gelİştİrmeye ve küresel su ürünlerİ yetİştİrİcİlİğİ sektörünün sürdürülebİlİr hale getİrİlmesİne katkıda bulunmaya adamış bİreyleriz

Temel İlkelerİmİz

Faalİyetlerİmİzde yüksek standartları nasıl koruyoruz?
İlkeler ve Raporlama

İlkelerİmİz ve raporlama sİstemlerİmİz

BioMar Grubu olarak pek çok kurumsal ilkemiz var ve hedeflerimize ulaşabilmek için üst düzey kontroller uygulamaktayız. Ayrıca, faaliyetlerimiz GRI raporumuz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşarak kurumsal şeffaflığımızı artırmaya çalışmaktayız.

Daha fazla bİlgİ

BioMar GRI Raporu

Sürdürülebİlİrlİk konusuna cİddİ adanmışlık

BioMar GRI raporu, sürdürülebilirlik konusundaki iddialı hedeflerimize vurgu yapmanın yanı sıra, BioMar Grubu'nun tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir ve sorumluluk sahibi çözümler geliştirme konusundaki yıllara dayanan kararlılığını da ortaya koymaktadır.

GRI Raporumuzu okuyun

Sürdürülebİlİr su ürünlerİ

Su ürünlerİnİn sürdürülebİlİr bİr şekİlde üretİlmesİne yönelİk başarı hikayelerİmİz

Çevresel ayak İzİmİzİ azaltıyoruz

Sust: Environmental footprint (item, L pic.)

BM'ye göre, küresel gıda ihtiyacı sürekli artacak ve su ürünleri yetiştiriciliği hem yeterli hem de sürdürülebilir gıda üretiminde büyük bir rol oynayacaktır.

BioMar olarak, yetiştirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Sorumlu tedarikçilerin tedarik ettiği sürdürülebilir ham maddeleri kullanıyoruz. Tüm tedarik zincirinde şeffaflığı ve izlenebilirliği geliştiriyoruz. Her zaman yeni ve daha sürdürülebilir ham maddeler aramaktayız.

Çevresel ayak izimizi azaltmak için sürekli çabalamaktayız.

Daha fazla bİlgİ

Şeffaflık ve gıda güvenlİğİ

Sust: Transp. & Food Safety (item, R pic.)

Gıda güvenliğinin temelinde eksiksiz izlenebilirlik yatar. BioMar prosedürleri ve kayıtları, gıda üretim zincirinde hem ileriye hem de geriye dönük eksiksiz izlenebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Tüm yem malzemeleri BioMar üretim ve depolarından her bir ham madde tedarikçisine kadar geriye doğru izlenebilmektedir. Aynı şekilde, tüm ham maddeler veya bitmiş ürün niteliğindeki yemler de, yemi BioMar'dan alan yetiştiriciye kadar izlenebilir.

Daha fazla bİlgİ

Tedarİk ve Kaynak Kullanımı

Ham maddelerin sorumlu bir şekilde temin edilmesini ve eksiksiz bir şekilde izlenebilmesini sağlıyoruz. Ham maddelerin nakliyesinde, çevresel ayak izimizi azaltmaya odaklanmaktayız.