Çevresel Ayak İzİmİzİ Azaltıyoruz

Tüm değer zİncİrİnde sürdürülebİlİrlİğe odaklanıyoruz

Çevresel ayak İzİmİz

Çevre üzerİndekİ etkİlerİmİzİ süreklİ azaltıyoruz
ROF: Environmental footprint (item, R pic.)

En büyük amacımız, sağlıklı ve lezzetli su ürünleri yetiştirme konusunda müşterilerimize destek olmaktır. Bunu da, çevre üzerinde minimum etkisi olan verimli, güvenli ve besleyici yemler geliştirerek yapmaktayız.

Bu nedenle, su ürünleri yemi kullanımını tamamlayıcı alternatif ham maddeleri temel alan yeni balık yemlerinin geliştirilmesine öncülük ettik. Çünkü lojistik faaliyetlerimizin çevresel etkilerini son derece dikkate alıyoruz.

Temel performans göstergelerİ

ROF: KPIs (item, L pic.)

Küresel Temel Performans Göstergelerİ (KPI) aracılığıyla sürdürülebİlİrlİğİ gelİştİrİyoruz.

Çok uluslu bir üretici ve sorumluluk sahibi küresel bir şirket olarak, ihtiyaçlar analizimizin sonuçlarına göre bir dizi temel performans göstergesi belirledik.

Bu iddialı ölçütler ve hedefler sayesinde, faaliyetlerimizi sürdürülebilir şekilde geliştirebiliyor ve su ürünleri yetiştiriciliği değer zincirinin sürdürülebilirliğini güçlendirebilmekteyiz.

Temel performans göstergelerimiz, pek çok konuda iddialı hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Temel performans göstergelerİ

Odak noktaları

Ham maddelerden hasat edİlen balığa kadar tüm değer zİncİrİ boyunca sürdürülebİlİrlİk sağlamak İçİn
Sağlık ve kalİte

Sağlığa ve yüksek kalİteye büyük önem veriyoruz

Gelecekte, çiftlikte yetiştirilmiş su ürünlerinin kalitesinin halk sağlığı üzerindeki etkileri giderek artacak.

Doğal olarak, bizim ürünlerimizle beslenen balık ve karideslerin besin içerikleri ile sağlık ve kalite durumları halk sağlığı üzerinde giderek daha önemli bir rol oynayacaktır.

Daha fazla bİlgİ

Toplum

Sorumlu davranmaya büyük önem veriyoruz

BioMar olarak, faaliyet gösterdiğimiz toplumlarla işbirliği yapıyor ve kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetleri aracılığıyla yaşam koşullarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktayız.

Aynı zamanda, tedbirli satın alma kararları vererek ve tedarikçi seçimi ve denetimi konusunda hassas davranarak tüm tedarikçilerimizin ham madde temin ettiğimiz ülkelerdeki yerel toplumlara eşit derecede sorumlu bir şekilde davranmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Daha fazla bİlgİ

Çevre

Çevrenin korunmasına büyük önem verİyoruz

Tüm faaliyetlerimizde, emisyonlarımızı en aza indirerek ve aynı zamanda üretimimizi artırarak sürdürülebilirliğin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktayız.

BioMar yem çözümleri, sucul ortama artık besin salımını azaltarak ve ham maddelerin daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını hedefleyerek çevresel dengenin geliştirilmesine odaklanır. Ayrıca, fonksiyonel yemlerimizin daha fazla kullanılmasını sağlamayı da amaçlıyoruz. Bu yemler, daha fazla yem alımı, su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerinden daha az salım, daha sağlıklı balık ve karidesler ve daha yüksek hayatta kalma oranları sağlamaktadır.

Daha fazla bİlgİ