Şeffaflık ve gıda güvenlİğİ

Şeffaflık ve gıda güvenlİğİ bİzİm İçİn vazgeçİlmez İkİ konu.

TAM İZLENEBİLİRLİK

T&FS: Full traceability (item, L pic.)

BioMar olarak gıda güvenliğine büyük önem vermekteyiz.

Gıda güvenliğinin temelinde eksiksiz izlenebilirlik yatar. BioMar prosedürleri ve kayıtları, gıda üretim zincirinde hem ileriye hem de geriye dönük eksiksiz izlenebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Yemlerde kullanılan tüm malzemeler BioMar üretim ve depolarından her bir ham madde tedarikçisine kadar geriye doğru izlenebilir. Benzer biçimde, tüm ham maddeler veya bitmiş ürün niteliğindeki yemler de, BioMar'dan yem alan yetiştiriciye kadar izlenebilmektedir.

Şeffaflığı artırıyoruz

T&FS: We enhance transp. (item, R pic.)

Hem tedarikçilerimiz tarafında geriye doğru hem de müşterilerimiz, perakendeciler ve tüketiciler tarafında ileriye doğru izlenebilirlik sağlayarak şeffaflığı artırmaktayız.

Tüm faaliyetlerimizi şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Şeffaflık ilkelerimiz kapsamında, performans hedeflerimizin şeffaf bir şekilde raporlanmasına yönelik etkin bir yöntem sunan GRI G4 çerçevesine uygun yıllık raporlar sunmaktayız.

Raporumuzu okuyun

Gıda Güvenlİğİ (HACCP)

T&FS: Food Safety (item L pic.)

Hem balık hem de insan sağlığının en iyi şekilde korunmasını sağlıyoruz. BioMar gıda güvenliği politikasının başlıca hedefi de zaten bu. Dikkatle geliştirilmiş gıda güvenliği programları, çiftlikte yetiştirilmiş balık ve karideslerin her zaman sağlıklı olmasını ve güvenle yenebilmesini sağlar.

Bu amaçla, tesislerimizdeki tüm prosesler için katı iç prosedürler ve resmi gereklilikleri bile aşan kontrol seviyeleri uyguluyoruz. BioMar olarak, tüm fabrikalarımızda, uluslararası kabul görmüş Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizinin ilkelerine uygun risk analizleri yapıyoruz.

Daha fazla bİlgİ

Sürdürülebİlİrlİğİ optİmİze edİyoruz

BioSustain programı, sürdürülebİlİrlİğİn nasıl kontrol ve optİmİze edİlebİleceğİnİ detaylı olarak or

BioSustain programı, sürdürülebilirliğin nasıl kontrol ve optimize edilebileceğini detaylı olarak ortaya koymaktadır. Program, hem bizim hem de müşterilerimizin, sürdürülebilirliği benimseme ve destekleme konusunda mantıklı seçimler yapabilmemizi sağlamaktadır.

Yasal uyumluluk

Kanunlar, kurallar ve yönetmelİkler

Tüm BioMar faaliyetleri ulusal, bölgesel ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, sosyal sorumluluk konusunda da yüksek standartlar uygulamaktayız. Davranış Kurallarımız kapsamında, tüm tedarikçilerimizin, faaliyetler gösterdikleri ülkenin kanunlarına, kurallarına ve yönetmeliklerine uymaları gerekir.

BioMar Davranış Kuralları

Sertİfİkalı Yönetİm Sİstemlerİ

Standartlar ve sertİfİkalı yönetİm sİstemlerİ

Şeffaflık ve gıda güvenliğiyle ilgili ilke ve hedeflerimizin planlı, mevzuata uygun ve doğrulanabilir olmasını sağlamak amacıyla, sürekli gelişim programlarını da içeren bir dizi standart ve sertifikalı yönetim sistemi uyguluyoruz. ISO standartlarını da içeren bu yönetim sistemleri kalite yönetimine, çevre yönetimine ve gıda güvenliğine odaklanmaktayız.

Daha fazla bİlgİ

Sürdürülebİlİr Kaynak Temİnİ

Sürdürülebİlİr ve sorumlu ham madde temİnİ

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü için yem üreten bir şirket olarak yoğun bir şekilde ham madde kullanıyoruz. Bu nedenle, ham madde satın alma ve kullanmayla ilgili konuları ve koşulları dikkatle takip etmekteyiz.

İşimize etki edebilecek tüm koşulları her an inceleyebilmemiz ve bunlara hızlı karşılıklar verebilmemiz gerekmektedir.

Farklı sertifikasyon ve denetim programlarından haberdar olup, bunlara katılmak, hem tedarikçilerin hem de ham maddelerin izlenmesi ve kalite kontrollerinin yapılması konusunda bize yardımcı olmaktadır.

Daha fazla bİlgİ

Araçlar ve yöntemler

Sürdürülebİlİrlİğİ ölçmeye ve optİmİze etmeye yönelİk araçlar ve yöntemler

BioSustainTM piramidinin en üst aşaması, su ürünleri yetiştiriciliği yemlerinin üretilmesinde ham maddelerin ve proseslerin sürdürülebilirliğini tüm değer zinciri boyunca ölçebilmemizi ve değerlendirebilmemizi sağlayan araç ve yöntemleri sunar. Bu da, yemi, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini, prosesleri ve pazara sevkiyatı optimize ederek sürdürülebilirliğin artırılmasına imkan tanımaktadır. Araç, tüm proses döngülerini baştan sona karşılaştırır.

Daha fazla bilgi