Kılavuz İlkeler ve Raporlama

Yüksek Standartlarımız Garantİ Altında

BIoMar GRI Raporu

Yıllık sürdürülebİlİrlİk raporumuz
G&R: GRI Report (item, R pic.)

GRI raporu, faaliyetlerimiz hakkında hem müşterilerimize hem de diğer paydaşlarımıza şeffaflık sunabilmemizi sağlamaktadır.

Rapor, BioMar'ın sürdürülebilirlik konusundaki iddialı hedeflerine vurgu yapmanın yanı sıra, BioMar Grubu'nun tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir ve sorumluluk sahibi çözümler geliştirme konusundaki yıllara dayanan kararlılığını da ortaya koyar.

BioMar, GRI G4 çerçevesine göre yaptığı yıllık açıklama ve ifşalarla şeffaflık konusunda kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir.

GRI Raporumuzu okuyun

Davranış kuralları

G&R: Code of Conduct (item, L pic.)

BioMar olarak, temel insan haklarına saygı duyan sürdürülebilir bir işletme yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Davranış kurallarımız, iş yapma yöntemlerimizin temelini oluşturur. Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, yüklenicilerimizin ve alt yüklenicilerimizin koyduğumuz standartlara ve kurallara uymalarını zorunlu kılıyoruz.

Tüm dünyadan ham madde tedarik eden çok uluslu bir şirket olarak, hem bizim hem de tedarikçilerimizin, Davranış Kurallarımızda detaylı olarak belirtilen standartlara uyması gerektiğine inanıyoruz.

BioMar Davranış Kuralları

Kalİte Güvencesİ

G&R: Quality assurance (item, L pic.) DK_EN

BioMar üretim aşamasında ki süreçlerde izlediği yöntemle müşterilerimize uygun seviyede kalite hizmeti vermekte olup tüketiciler için de gıda güvenliği sağlamaktadır.

Devamını Oku

Sertİfİkalar

G&R: Certifications (item, R pic.)

Tüm BioMar şirketleri, şirket içi gelişim programlarını da kapsayan sertifikalı yönetim sistemleri kullanmaktadır. ISO standartlarını da içeren bu yönetim sistemleri kalite yönetimine, çevre yönetimine ve gıda güvenliğine odaklanır.

G&R: Certifications (turkey) GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P

GLOBALG.A.P sözcüğündeki G.A.P. kısaltması İyi Tarım Uygulamasını temsil eder, ancak sertifika hem tarım hem de su ürünleri yetiştiriciliğini kapsamaktadır. – ve BioMar açısından su ürünleri yetiştiriciliği için yem üretimidir.

GLOBALG.A.P, tarım ve dünya genelinde su ürünleri yetiştiriciliği ürünlerinin üretim süreçlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar belirleyen özel bir sektör kuruluşudur.

GLOBALG.A.P. standartları öncelikli olarak, çiftçilik faaliyetlerinin zararlı çevresel etkilerini en aza indirgeyerek, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve işçi sağlığı, iş güvenliği ile hayvan sağlığı için sorumlu bir yaklaşımın sağlanmasıyla çiftlikte gıda üretimiyle ilgili tüketicilere rahatlık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

GLOBALG.A.P. hakkında daha fazla bilgi için: www.globalgap.org

GLOBALG.A.P.