BioMar’da kaynak temİnİ

Ham maddelerin sorumlu bİr şekİlde temİn edİlmesİnİ ve eksİksİz bİr şekİlde İzlenebİlmesİnİ sağlıyoruz.

Sorumlu kaynak temİnİ

Sorumlu tedarİkçİlerİn tedarİk ettİğİ sürdürülebİlİr ham maddelerİ kullanıyoruz.
S: Resp. sourcing (item 1) Our sourcing policy

Kaynak temİnİ polİtİkamız

BioMar Grubu olarak, bazı pazarlarda geçerli olan ek gerekliliklerin yanı sıra kendi malzeme temini asgari standartlarımızı da uygulamaktayız.

BioMar olarak tüm ham maddelerimizi, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, kalite sistemleri, etik politikası ve çevre politikasını da içeren BioMar risk değerlendirmesi prosedürlerine göre onaylanan ve denetlenen tedarikçilerden temin ediyoruz. Tüm tedarikçiler, BioMar Davranış Kuralları'nı kabul edip bunlara uymak zorundalar.

BioMar Davranış Kuralları

S: Resp. sourcing (item 2) Supplier Approval...

Tedarİkçİ Onaylama, Denetleme ve İzlenebİlİrlİk

BioMar'a ham madde tedarik etmek isteyen tedarikçiler için uyguladığımız asgari standart, BioMar Davranış İlkelerini ve BioMar Kaynak Temini İnceleme Grubunun BioMar Grubu Kaynak Temini Politikasına göre verdiği kararları temel alır.

BioMar olarak, tedarikçilerin onaylanıp denetlenmesiyle ve ortak ham maddeler ile tedarikçilerin tüm dünyadaki BioMar birimlerine kadar izlenmesini sağlamakla sorumlu bir Tedarikçi Onayı Denetim Ekibi kurduk.

Ham madde nakliyatı da Tedarikçi Onayı Denetim Ekibi tedarikçi onayı sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.

S: Resp. sourcing (item 3) Sourcing Review Group

BioMar Kaynak Temİnİ İnceleme Grubu

BioMar Grubu olarak, sürdürülebilir kaynak temini ve ilgili standartlar hakkında bazı şirket politikalarını uygulamaya koyduk.

Ham maddeler, katkı maddeleri ve diğer malzemeler sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bakımından analiz edilip değerlendirilir.

Tedarikçi birliklerinin STK'lar ve resmi makamlar ile işbirliği halinde geliştirip uyguladıkları sektöre özgü programlar dahil olmak üzere, küresel olarak kabul görmüş pek çok sertifikasyon programıyla çalışmaktayız.

BioMar olarak, tüm tedarikçilerimizi, Davranış Kurallarımızı kabul edip desteklemeye teşvik ederiz. Davranış Kurallarımıza uyulmaması ise, tedarikçiyle çalışmaya son verilmesine dahi yol açabilecek bir durumdur.

BioMar Davranış Kuralları